کلمات تلفظ شده توسط Pierre_Lamboray در فورو

کاربر: Pierre_Lamboray مشترک تلفظ های Pierre_Lamboray شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/08/2010 chienlit [fr] chienlit تلفظ رأی
07/08/2010 maringouin [fr] maringouin تلفظ رأی
07/08/2010 gonhorrée [fr] gonhorrée تلفظ رأی
07/08/2010 conasse [fr] conasse تلفظ رأی
07/08/2010 frappe-à-bord [fr] frappe-à-bord تلفظ رأی
07/08/2010 finkelkraut [fr] finkelkraut تلفظ رأی
07/08/2010 galvaude [fr] galvaude تلفظ رأی
07/08/2010 encensier [fr] encensier تلفظ رأی
07/08/2010 culterreux [fr] culterreux تلفظ رأی
07/08/2010 mouche à chevreuil [fr] mouche à chevreuil تلفظ رأی
07/08/2010 taon à cheval [fr] taon à cheval تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/08/2010 caqueter [fr] caqueter تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

Pierre_Lamboray تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 12 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.974


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15.799

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.182