کلمات تلفظ شده توسط Piccadilly در فورو صفحه 2.

کاربر: Piccadilly مشترک تلفظ های Piccadilly شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/05/2010 address [en] address تلفظ 1 رأی
19/05/2010 Pluripotent [en] Pluripotent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid تلفظ رأی
19/05/2010 tetraploid [en] tetraploid تلفظ رأی
19/05/2010 project [en] project تلفظ 2 رأی
19/05/2010 Polyploidy [en] Polyploidy تلفظ رأی
19/05/2010 polyploids [en] polyploids تلفظ رأی
19/05/2010 kilometre [en] kilometre تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 diploid [en] diploid تلفظ رأی
19/05/2010 either [en] either تلفظ 1 رأی
19/05/2010 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 2 رأی
19/05/2010 domesticated [en] domesticated تلفظ رأی
19/05/2010 domestically [en] domestically تلفظ رأی
19/05/2010 semiconductor [en] semiconductor تلفظ رأی
19/05/2010 research [en] research تلفظ 2 رأی
19/05/2010 extraordinary [en] extraordinary تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 innovative [en] innovative تلفظ 2 رأی
19/05/2010 via [en] via تلفظ 0 رأی
19/05/2010 enquiry [en] enquiry تلفظ 2 رأی
19/05/2010 symbiosis [en] symbiosis تلفظ 1 رأی
19/05/2010 beta [en] beta تلفظ رأی
19/05/2010 data [en] data تلفظ 2 رأی
19/05/2010 asked [en] asked تلفظ -2 رأی
19/05/2010 thorough [en] thorough تلفظ 2 رأی
19/05/2010 women [en] women تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 wifi [en] wifi تلفظ 2 رأی
19/05/2010 often [en] often تلفظ 2 رأی
19/05/2010 collagen [en] collagen تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Woolfardisworthy [en] Woolfardisworthy تلفظ رأی
13/01/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 11 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

You hear a lot of people with voices like mine in London and the south of England.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Piccadilly تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 60 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 37 رأی

نمایش ها: 15.767


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.203

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.152