کلماتی که Piccadilly در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Piccadilly مشترک تلفظ‌های Piccadilly شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2010 protestor [en] protestor تلفظ 0 رأی
26/08/2010 protester [en] protester تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 inquiry [en] inquiry تلفظ 2 رأی
07/08/2010 chromatography [en] chromatography تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 erythropoietin [en] erythropoietin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 complementarity [en] complementarity تلفظ 0 رأی
07/08/2010 anaphylactic [en] anaphylactic تلفظ 0 رأی
07/08/2010 hybridoma [en] hybridoma تلفظ 0 رأی
07/08/2010 myeloma [en] myeloma تلفظ 0 رأی
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy تلفظ 0 رأی
05/08/2010 schedule [en] schedule تلفظ 1 رأی
04/07/2010 resource [en] resource تلفظ 1 رأی
19/05/2010 twelfths [en] twelfths تلفظ 0 رأی
19/05/2010 ordinary [en] ordinary تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 Caribbean [en] Caribbean تلفظ 2 رأی
19/05/2010 aeroplane [en] aeroplane تلفظ 4 رأی
19/05/2010 traumatic [en] traumatic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 library [en] library تلفظ 1 رأی
19/05/2010 contribute [en] contribute تلفظ 1 رأی
19/05/2010 economic [en] economic تلفظ 0 رأی
19/05/2010 hotel [en] hotel تلفظ 2 رأی
19/05/2010 microscopy [en] microscopy تلفظ 0 رأی
19/05/2010 detail [en] detail تلفظ 0 رأی
19/05/2010 aunt [en] aunt تلفظ 1 رأی
19/05/2010 weekend [en] weekend تلفظ 1 رأی
19/05/2010 address [en] address تلفظ 2 رأی
19/05/2010 Pluripotent [en] Pluripotent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 hexaploid [en] hexaploid تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

You hear a lot of people with voices like mine in London and the south of England.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Piccadilly تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 86 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 24.642


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.063

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.924