کلماتی که Piccadilly برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: Piccadilly مشترک تلفظ‌های Piccadilly شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
22/11/2014 Chivenor [en] Chivenor تلفظ 0 رأی
26/08/2010 protestor [en] protestor تلفظ 0 رأی
26/08/2010 protester [en] protester تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 methotrexate [en] methotrexate تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 neutropoietin [en] neutropoietin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/08/2010 complementarity [en] complementarity تلفظ 0 رأی
07/08/2010 serotherapy [en] serotherapy تلفظ 0 رأی
19/05/2010 twelfths [en] twelfths تلفظ 0 رأی
19/05/2010 semiconductor [en] semiconductor تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

You hear a lot of people with voices like mine in London and the south of England.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Piccadilly تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 86 (14 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 37 رأی

نمایش‌ها: 24.562


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.866

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.924