کلمات تلفظ شده توسط PeggyMuppet در فورو

کاربر: PeggyMuppet مشترک تلفظ های PeggyMuppet شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/05/2012 במעמקים [he] במעמקים تلفظ رأی
21/05/2012 בן-יהודה [he] בן-יהודה تلفظ رأی
21/05/2012 רבין [he] רבין تلفظ رأی
21/05/2012 בן-גוריון [he] בן-גוריון تلفظ رأی
21/05/2012 קיסריה [he] קיסריה تلفظ رأی
21/05/2012 שומרון [he] שומרון تلفظ رأی
21/05/2012 בגין [he] בגין تلفظ رأی
21/05/2012 זיתים [he] זיתים تلفظ رأی
21/05/2012 צידון [he] צידון تلفظ رأی
21/05/2012 דמשק [he] דמשק تلفظ رأی
21/05/2012 אשכנז [he] אשכנז تلفظ رأی
21/05/2012 הרצל [he] הרצל تلفظ رأی
21/05/2012 מאהלר [he] מאהלר تلفظ رأی
21/05/2012 פאנץ' [he] פאנץ' تلفظ رأی
21/05/2012 קפקא [he] קפקא تلفظ رأی
21/05/2012 סראייבו [he] סראייבו تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2012 ברנשטיין [he] ברנשטיין تلفظ رأی
21/05/2012 לוי-שטראוס [he] לוי-שטראוס تلفظ رأی
21/05/2012 בִּלְעָם [he] בִּלְעָם تلفظ رأی
21/05/2012 וקסמן [he] וקסמן تلفظ رأی
21/05/2012 תַמלִיל [he] תַמלִיל تلفظ رأی
21/05/2012 דרייפוס [he] דרייפוס تلفظ رأی
21/05/2012 רוזה לוקסמבורג [he] רוזה לוקסמבורג تلفظ رأی
21/05/2012 פוליצר [he] פוליצר تلفظ رأی
21/05/2012 עם עובד [he] עם עובד تلفظ رأی
21/05/2012 am oved [he] am oved تلفظ رأی
21/05/2012 חומסקי [he] חומסקי تلفظ رأی
21/05/2012 עתונות [he] עתונות تلفظ رأی
21/05/2012 מנדלסון [he] מנדלסון تلفظ رأی
21/05/2012 קִינָה [he] קִינָה تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Native Hebrew speaker, now living in the UK. Professional translator and copy-editor.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسرائيل

PeggyMuppet تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 286 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 9.566


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 840