کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/09/2016 Lutz Huelle [fr] Lutz Huelle تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Leonard Paris [fr] Leonard Paris تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Maison Margiela [fr] Maison Margiela تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Jitrois [fr] Jitrois تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Lucien Pellat-Finet [fr] Lucien Pellat-Finet تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Franck Sorbier [fr] Franck Sorbier تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Barbara Bui [fr] Barbara Bui تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Castelbajac Paris [fr] Castelbajac Paris تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Alexandre Mattiussi [fr] Alexandre Mattiussi تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Alexis Mabille [fr] Alexis Mabille تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Agnès B [fr] Agnès B تلفظ 0 رأی
18/09/2016 des faux ors [fr] des faux ors تلفظ 0 رأی
18/09/2016 un outil [fr] un outil تلفظ 0 رأی
18/09/2016 et à force [fr] et à force تلفظ 0 رأی
18/09/2016 des outils [fr] des outils تلفظ 0 رأی
18/09/2016 de façon naturelle [fr] de façon naturelle تلفظ 0 رأی
18/09/2016 case à cocher [fr] case à cocher تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Viennet [fr] Viennet تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Faustin-Archange Touadéra [fr] Faustin-Archange Touadéra تلفظ 0 رأی
18/09/2016 cuiseur de riz [fr] cuiseur de riz تلفظ 0 رأی
18/09/2016 Mascoutin [fr] Mascoutin تلفظ 0 رأی
18/09/2016 endort [fr] endort تلفظ 0 رأی
18/09/2016 endormira [fr] endormira تلفظ 0 رأی
18/09/2016 poursuivaient [fr] poursuivaient تلفظ 0 رأی
18/09/2016 endormirait [fr] endormirait تلفظ 0 رأی
18/09/2016 picrocholine [fr] picrocholine تلفظ 0 رأی
18/09/2016 le vol à l'étalage [fr] le vol à l'étalage تلفظ 0 رأی
17/09/2016 Geiger [fr] Geiger تلفظ 0 رأی
16/09/2016 Girel [fr] Girel تلفظ 0 رأی
16/09/2016 Wilfried Zahibo [fr] Wilfried Zahibo تلفظ 0 رأی