کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2016 éreintés [fr] éreintés تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Sadio Mané [fr] Sadio Mané تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Yohan Benalouane [fr] Yohan Benalouane تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Joel Matip [fr] Joel Matip تلفظ 0 رأی
24/08/2016 Ballantais [fr] Ballantais تلفظ 0 رأی
24/08/2016 tenaillée [fr] tenaillée تلفظ 0 رأی
22/08/2016 Rivierez [fr] Rivierez تلفظ 0 رأی
22/08/2016 Allégret [fr] Allégret تلفظ 0 رأی
22/08/2016 Puyméras [fr] Puyméras تلفظ 0 رأی
22/08/2016 Brignolles [fr] Brignolles تلفظ 0 رأی
21/08/2016 Agnia Barto [fr] Agnia Barto تلفظ 0 رأی
21/08/2016 Port El-Kantaoui [fr] Port El-Kantaoui تلفظ 0 رأی
21/08/2016 mi-journée [fr] mi-journée تلفظ 1 رأی
21/08/2016 inclura [fr] inclura تلفظ 0 رأی
21/08/2016 incluait [fr] incluait تلفظ 1 رأی
21/08/2016 qui convient [fr] qui convient تلفظ 0 رأی
21/08/2016 un, deux, trois – c'est parti ! [fr] un, deux, trois – c'est parti ! تلفظ 0 رأی
21/08/2016 Charlannes [fr] Charlannes تلفظ 0 رأی
21/08/2016 à haute altitude [fr] à haute altitude تلفظ 0 رأی
21/08/2016 chanterons [fr] chanterons تلفظ 0 رأی
21/08/2016 chanteront [fr] chanteront تلفظ 0 رأی
21/08/2016 chanterez [fr] chanterez تلفظ 0 رأی
21/08/2016 chanterai [fr] chanterai تلفظ 0 رأی
21/08/2016 chanteras [fr] chanteras تلفظ 0 رأی
21/08/2016 dépoitrailler [fr] dépoitrailler تلفظ 0 رأی
21/08/2016 nettoierez [fr] nettoierez تلفظ 0 رأی
21/08/2016 déconstruction [fr] déconstruction تلفظ 0 رأی
21/08/2016 droit / doigt [fr] droit / doigt تلفظ 0 رأی
21/08/2016 enseignant suppléant [fr] enseignant suppléant تلفظ 0 رأی
21/08/2016 13 ans [fr] 13 ans تلفظ 0 رأی