کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/06/2016 tu redoubles / ils redoublent [fr] tu redoubles / ils redoublent تلفظ 0 رأی
22/06/2016 nous rafistolons / ils rafistolent [fr] nous rafistolons / ils rafistolent تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Arthur Gustave Ravoux [fr] Arthur Gustave Ravoux تلفظ 0 رأی
22/06/2016 vous aiguillez / nous aiguillons [fr] vous aiguillez / nous aiguillons تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Paizay-le-Sec [fr] Paizay-le-Sec تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Ange-Félix Patassé [fr] Ange-Félix Patassé تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte des falaises de Champeaux [fr] Côte des falaises de Champeaux تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Bugeat [fr] Bugeat تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Neuvic [fr] Neuvic تلفظ 0 رأی
22/06/2016 faire un malaise [fr] faire un malaise تلفظ 1 رأی
22/06/2016 Côte d'Avranches [fr] Côte d'Avranches تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte de Saint-Léonard-de-Noblat [fr] Côte de Saint-Léonard-de-Noblat تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte du Puy Saint-Mary [fr] Côte du Puy Saint-Mary تلفظ 0 رأی
22/06/2016 La Pouëze [fr] La Pouëze تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Ordino [fr] Ordino تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Arcalis [fr] Arcalis تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte d'Octeville [fr] Côte d'Octeville تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Renazé [fr] Renazé تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Barneville Carteret [fr] Barneville Carteret تلفظ 0 رأی
22/06/2016 La Meignanne [fr] La Meignanne تلفظ 0 رأی
22/06/2016 La Chapelle Urée [fr] La Chapelle Urée تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Monthoiron [fr] Monthoiron تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte de la Maison Neuve [fr] Côte de la Maison Neuve تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Les Trois-Moutiers [fr] Les Trois-Moutiers تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Saint-Hilaire-du-Harcouët [fr] Saint-Hilaire-du-Harcouët تلفظ 0 رأی
22/06/2016 La Hargrinière [fr] La Hargrinière تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Louvigné-du-Désert [fr] Louvigné-du-Désert تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte de Villedieu-les-Poêles [fr] Côte de Villedieu-les-Poêles تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte de La Glacerie [fr] Côte de La Glacerie تلفظ 0 رأی
22/06/2016 Côte de Montpinchon [fr] Côte de Montpinchon تلفظ 0 رأی