کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2016 Robert Robicher [fr] Robert Robicher تلفظ 0 رأی
05/10/2016 l'achèvement [fr] l'achèvement تلفظ 0 رأی
05/10/2016 Condrellion [fr] Condrellion تلفظ 0 رأی
03/10/2016 William Edjenguélé [fr] William Edjenguélé تلفظ 0 رأی
03/10/2016 Préhy [fr] Préhy تلفظ 0 رأی
03/10/2016 Baillardran [fr] Baillardran تلفظ 0 رأی
03/10/2016 Cottin [fr] Cottin تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Harry Durimel [fr] Harry Durimel تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Taupenot Merme [fr] Taupenot Merme تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Clément Durimel [fr] Clément Durimel تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Jean-Claude Pioche [fr] Jean-Claude Pioche تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Fabienne Danican [fr] Fabienne Danican تلفظ 0 رأی
01/10/2016 Christophe Koury [fr] Christophe Koury تلفظ 0 رأی
01/10/2016 passerillé [fr] passerillé تلفظ 0 رأی
01/10/2016 sauter du tremplin sur le trampoline [fr] sauter du tremplin sur le trampoline تلفظ 0 رأی
01/10/2016 l'entrée de la boîte est payante [fr] l'entrée de la boîte est payante تلفظ 0 رأی
01/10/2016 on me prête des talents que je n'ai pas [fr] on me prête des talents que je n'ai pas تلفظ 0 رأی
30/09/2016 Zakarya Bergdich [fr] Zakarya Bergdich تلفظ 0 رأی
30/09/2016 mômes [fr] mômes تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Suétone [fr] Suétone تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Sougéal [fr] Sougéal تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Philippe Do [fr] Philippe Do تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Macherey [fr] Macherey تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Nouaillé [fr] Nouaillé تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Christopher Samba [fr] Christopher Samba تلفظ 0 رأی
29/09/2016 Adlène Guedioura [fr] Adlène Guedioura تلفظ 0 رأی
28/09/2016 Coumel [fr] Coumel تلفظ 0 رأی
28/09/2016 par où commencer [fr] par où commencer تلفظ 0 رأی
28/09/2016 descends de la voiture [fr] descends de la voiture تلفظ 0 رأی
28/09/2016 exquises [fr] exquises تلفظ 0 رأی