کاربر: Pat91 ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/06/2015 interlude [fr] interlude تلفظ 0 رأی
04/06/2015 papier [fr] papier تلفظ 0 رأی
04/06/2015 Babik [fr] Babik تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Courtabœuf [fr] Courtabœuf تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Lifou [fr] Lifou تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Hébrart [fr] Hébrart تلفظ 0 رأی
03/06/2015 Hypocras [fr] Hypocras تلفظ 0 رأی
03/06/2015 concurrentiel [fr] concurrentiel تلفظ 1 رأی
03/06/2015 société de philosophie [fr] société de philosophie تلفظ 0 رأی
03/06/2015 préféreraient [fr] préféreraient تلفظ 0 رأی
02/06/2015 Thomas Piketty [fr] Thomas Piketty تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Musée national du Château [fr] Musée national du Château تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Réginald [fr] Réginald تلفظ 0 رأی
01/06/2015 au pire, au mieux [fr] au pire, au mieux تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Git-le-Coeur [fr] Git-le-Coeur تلفظ 0 رأی
01/06/2015 mer [fr] mer تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Les sources de Caudalie [fr] Les sources de Caudalie تلفظ 0 رأی
01/06/2015 Gorges du Verdon [fr] Gorges du Verdon تلفظ 0 رأی
29/05/2015 chargée de recrutement [fr] chargée de recrutement تلفظ 0 رأی
29/05/2015 prix en baisse [fr] prix en baisse تلفظ 1 رأی
29/05/2015 nouveau dossier [fr] nouveau dossier تلفظ 0 رأی
29/05/2015 fichier compressé [fr] fichier compressé تلفظ 0 رأی
29/05/2015 en venir aux mains [fr] en venir aux mains تلفظ 0 رأی
29/05/2015 avoir un fil à la patte [fr] avoir un fil à la patte تلفظ 0 رأی
29/05/2015 pouvoir agir librement [fr] pouvoir agir librement تلفظ 0 رأی
29/05/2015 agir à sa guise [fr] agir à sa guise تلفظ 0 رأی
29/05/2015 prouver son identité [fr] prouver son identité تلفظ 0 رأی
29/05/2015 montrer patte blanche [fr] montrer patte blanche تلفظ 0 رأی
29/05/2015 prendre à cœur [fr] prendre à cœur تلفظ 0 رأی
29/05/2015 vivement sensible [fr] vivement sensible تلفظ 1 رأی