کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/11/2015 orthostate [fr] orthostate تلفظ 0 رأی
21/11/2015 sculptures [fr] sculptures تلفظ 0 رأی
21/11/2015 boire un café [fr] boire un café تلفظ 0 رأی
21/11/2015 lire un livre à l’extérieur [fr] lire un livre à l’extérieur تلفظ 0 رأی
21/11/2015 longs [fr] longs تلفظ 0 رأی
21/11/2015 l’extérieur [fr] l’extérieur تلفظ 0 رأی
21/11/2015 aller à l'essentiel [fr] aller à l'essentiel تلفظ 0 رأی
21/11/2015 être à la recherche [fr] être à la recherche تلفظ 0 رأی
21/11/2015 féculente [fr] féculente تلفظ 0 رأی
21/11/2015 forçons [fr] forçons تلفظ 0 رأی
20/11/2015 la carte d'adhérent [fr] la carte d'adhérent تلفظ 0 رأی
20/11/2015 j'avais cru [fr] j'avais cru تلفظ 0 رأی
20/11/2015 je croirai [fr] je croirai تلفظ 0 رأی
20/11/2015 croirai [fr] croirai تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Méchard [fr] Méchard تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Bourail [fr] Bourail تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Bourbriac [fr] Bourbriac تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Bourbon-Lancy [fr] Bourbon-Lancy تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Christian Truchi [fr] Christian Truchi تلفظ 0 رأی
20/11/2015 Alain Faraut [fr] Alain Faraut تلفظ 0 رأی
20/11/2015 nouage [fr] nouage تلفظ 0 رأی
20/11/2015 beaucoup de gens [fr] beaucoup de gens تلفظ 0 رأی
19/11/2015 Aubain [fr] Aubain تلفظ 0 رأی
19/11/2015 tu aimerais faire quelque chose [fr] tu aimerais faire quelque chose تلفظ 0 رأی
19/11/2015 tu veux sortir ce soir ? [fr] tu veux sortir ce soir ? تلفظ 0 رأی
19/11/2015 Péclot [fr] Péclot تلفظ 0 رأی
19/11/2015 François Lenormant [fr] François Lenormant تلفظ 0 رأی
19/11/2015 faire de l'exercice [fr] faire de l'exercice تلفظ 0 رأی
19/11/2015 un chat [fr] un chat تلفظ 0 رأی
19/11/2015 c'est dommage [fr] c'est dommage تلفظ 0 رأی