کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/02/2016 loin du chemin [fr] loin du chemin تلفظ -1 رأی
03/02/2016 état civil [fr] état civil تلفظ 0 رأی
03/02/2016 La haine trouble la vie [fr] La haine trouble la vie تلفظ -1 رأی
03/02/2016 à travers un miroir [fr] à travers un miroir تلفظ 0 رأی
03/02/2016 capacité à servir les autres [fr] capacité à servir les autres تلفظ -1 رأی
03/02/2016 conquérir à puissants coups d'épaule [fr] conquérir à puissants coups d'épaule تلفظ -2 رأی
03/02/2016 dans la vie il y a des hauts et des bas [fr] dans la vie il y a des hauts et des bas تلفظ -1 رأی
03/02/2016 dépôt-vente [fr] dépôt-vente تلفظ 0 رأی
03/02/2016 on a beau faire [fr] on a beau faire تلفظ 0 رأی
03/02/2016 exiguës [fr] exiguës تلفظ 0 رأی
03/02/2016 quote-part d'un convive [fr] quote-part d'un convive تلفظ 0 رأی
03/02/2016 quel type d’interaction observe-t-on ? [fr] quel type d’interaction observe-t-on ? تلفظ -1 رأی
03/02/2016 mieux réussir [fr] mieux réussir تلفظ 0 رأی
03/02/2016 brouage [fr] brouage تلفظ 0 رأی
03/02/2016 une bande dessinée [fr] une bande dessinée تلفظ 0 رأی
03/02/2016 une chanson [fr] une chanson تلفظ 0 رأی
03/02/2016 une époque [fr] une époque تلفظ 0 رأی
03/02/2016 un bulletin scolaire [fr] un bulletin scolaire تلفظ 0 رأی
03/02/2016 un film animé [fr] un film animé تلفظ 0 رأی
03/02/2016 un lieu [fr] un lieu تلفظ 0 رأی
03/02/2016 le châtiment corporel [fr] le châtiment corporel تلفظ 0 رأی
03/02/2016 le collège [fr] le collège تلفظ 0 رأی
03/02/2016 Ces enfants ont eu un bon papa [fr] Ces enfants ont eu un bon papa تلفظ -1 رأی
02/02/2016 en vérité [fr] en vérité تلفظ 0 رأی
02/02/2016 un défaut d'élocution [fr] un défaut d'élocution تلفظ 0 رأی
02/02/2016 fichue [fr] fichue تلفظ 0 رأی
02/02/2016 dégarnie [fr] dégarnie تلفظ 0 رأی
02/02/2016 faire antichambre [fr] faire antichambre تلفظ 0 رأی
02/02/2016 bruit d'ambiance [fr] bruit d'ambiance تلفظ 0 رأی
02/02/2016 plateau télé [fr] plateau télé تلفظ 0 رأی