کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/11/2016 sans amis [fr] sans amis تلفظ 0 رأی
17/11/2016 si nous [fr] si nous تلفظ 0 رأی
17/11/2016 Je n'ai pas compris ce dernier message. [fr] Je n'ai pas compris ce dernier message. تلفظ 0 رأی
17/11/2016 aujourd'hui c'est dimanche [fr] aujourd'hui c'est dimanche تلفظ 0 رأی
17/11/2016 change le monde [fr] change le monde تلفظ 0 رأی
17/11/2016 toi et moi [fr] toi et moi تلفظ 0 رأی
17/11/2016 passer la nuit [fr] passer la nuit تلفظ 0 رأی
17/11/2016 si tu pars [fr] si tu pars تلفظ 0 رأی
17/11/2016 je n'aime pas le football [fr] je n'aime pas le football تلفظ 0 رأی
17/11/2016 si vous [fr] si vous تلفظ 0 رأی
17/11/2016 je ne peux pas dire [fr] je ne peux pas dire تلفظ 0 رأی
17/11/2016 dans la mer [fr] dans la mer تلفظ 0 رأی
17/11/2016 il est trop tard [fr] il est trop tard تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Ferdinand Walsin Esterhazy [fr] Ferdinand Walsin Esterhazy تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Jurlique [fr] Jurlique تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Jean Sandherr [fr] Jean Sandherr تلفظ 0 رأی
16/11/2016 une file [fr] une file تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Ethelie Madeleine Brohan [fr] Ethelie Madeleine Brohan تلفظ 0 رأی
16/11/2016 l'hôte d'accueil [fr] l'hôte d'accueil تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Pierre-Victor Galland [fr] Pierre-Victor Galland تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Cirque Molier [fr] Cirque Molier تلفظ 0 رأی
16/11/2016 au-dessus / en dessous [fr] au-dessus / en dessous تلفظ 0 رأی
16/11/2016 un transfert [fr] un transfert تلفظ 0 رأی
16/11/2016 la gare d'accueil [fr] la gare d'accueil تلفظ 0 رأی
16/11/2016 un grand lit [fr] un grand lit تلفظ 0 رأی
16/11/2016 je suis à vous [fr] je suis à vous تلفظ 0 رأی
16/11/2016 la monnaie [fr] la monnaie تلفظ 0 رأی
16/11/2016 Henri Floury [fr] Henri Floury تلفظ 0 رأی
16/11/2016 je réserverai [fr] je réserverai تلفظ 0 رأی
16/11/2016 deux lits jumeaux [fr] deux lits jumeaux تلفظ 0 رأی