کاربر: Pat91 ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/07/2015 comprennes [fr] comprennes تلفظ 0 رأی
28/07/2015 circonstance [fr] circonstance تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-de-Champ [fr] Bois-de-Champ تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-de-Céné [fr] Bois-de-Céné تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Boisbreteau [fr] Boisbreteau تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Déjérine [fr] Déjérine تلفظ 0 رأی
27/07/2015 demain dès l'aube [fr] demain dès l'aube تلفظ 0 رأی
27/07/2015 mains croisées [fr] mains croisées تلفظ 0 رأی
27/07/2015 changer le sens [fr] changer le sens تلفظ 0 رأی
27/07/2015 demande d'agrément [fr] demande d'agrément تلفظ 0 رأی
27/07/2015 ligne associée [fr] ligne associée تلفظ 0 رأی
27/07/2015 fins de marketing [fr] fins de marketing تلفظ 0 رأی
27/07/2015 permettre d'y accéder [fr] permettre d'y accéder تلفظ 0 رأی
27/07/2015 issu de la fusion [fr] issu de la fusion تلفظ 0 رأی
27/07/2015 en vertu du principe [fr] en vertu du principe تلفظ 0 رأی
27/07/2015 motif pervasif [fr] motif pervasif تلفظ 0 رأی
27/07/2015 par la répétition [fr] par la répétition تلفظ 0 رأی
27/07/2015 syndérèse [fr] syndérèse تلفظ 1 رأی
27/07/2015 distractibilité [fr] distractibilité تلفظ 0 رأی
27/07/2015 perte de gêne [fr] perte de gêne تلفظ 0 رأی
27/07/2015 schizophrénie dysthymique [fr] schizophrénie dysthymique تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-d'Arcy [fr] Bois-d'Arcy تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Fuzelier [fr] Fuzelier تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Boisemont [fr] Boisemont تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-de-la-Pierre [fr] Bois-de-la-Pierre تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-Grenier [fr] Bois-Grenier تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Boismont [fr] Boismont تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Boismorand [fr] Boismorand تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Boisleux-Saint-Marc [fr] Boisleux-Saint-Marc تلفظ 0 رأی
27/07/2015 Bois-Jérôme-Saint-Ouen [fr] Bois-Jérôme-Saint-Ouen تلفظ 0 رأی