کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2016 Ladeur [fr] Ladeur تلفظ 0 رأی
10/02/2016 professeur d’histoire médiévale [fr] professeur d’histoire médiévale تلفظ 0 رأی
10/02/2016 maniaquerie [fr] maniaquerie تلفظ 0 رأی
10/02/2016 Babioles [fr] Babioles تلفظ 0 رأی
10/02/2016 icône républicaine [fr] icône républicaine تلفظ 0 رأی
10/02/2016 chapotin [fr] chapotin تلفظ 0 رأی
10/02/2016 aujourd'hui encore [fr] aujourd'hui encore تلفظ 0 رأی
10/02/2016 histocompatible [fr] histocompatible تلفظ 0 رأی
10/02/2016 rendez-vous ce mois-ci [fr] rendez-vous ce mois-ci تلفظ 0 رأی
10/02/2016 coordinatrice générale de l’exposition [fr] coordinatrice générale de l’exposition تلفظ 0 رأی
10/02/2016 définir le style de la présidence [fr] définir le style de la présidence تلفظ 0 رأی
10/02/2016 penser sous ces deux aspects [fr] penser sous ces deux aspects تلفظ 0 رأی
10/02/2016 au-delà des controverses [fr] au-delà des controverses تلفظ 0 رأی
10/02/2016 juger les actions des hommes [fr] juger les actions des hommes تلفظ 0 رأی
10/02/2016 définitions apparemment précises [fr] définitions apparemment précises تلفظ 0 رأی
10/02/2016 dire les choses claires [fr] dire les choses claires تلفظ 0 رأی
10/02/2016 adopter une attitude dominatrice [fr] adopter une attitude dominatrice تلفظ 0 رأی
10/02/2016 dans un passé mythifié [fr] dans un passé mythifié تلفظ 0 رأی
10/02/2016 préparer l'avenir [fr] préparer l'avenir تلفظ 0 رأی
10/02/2016 autour des années [fr] autour des années تلفظ 0 رأی
10/02/2016 Poutrincourt [fr] Poutrincourt تلفظ 0 رأی
10/02/2016 Baie des Canoubiers [fr] Baie des Canoubiers تلفظ 0 رأی
08/02/2016 société TRANSAERO [fr] société TRANSAERO تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Derenoncourt [fr] Derenoncourt تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Bernard Stiegler [fr] Bernard Stiegler تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Bousseviller [fr] Bousseviller تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Bousies [fr] Bousies تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Boussens [fr] Boussens تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Bousseraucourt [fr] Bousseraucourt تلفظ 0 رأی
08/02/2016 Bousignies [fr] Bousignies تلفظ 0 رأی