کاربر: Pat91 ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/07/2015 sauropode [fr] sauropode تلفظ 0 رأی
03/07/2015 Guimet [fr] Guimet تلفظ 0 رأی
03/07/2015 imprudent [fr] imprudent تلفظ 1 رأی
03/07/2015 Juvaquattre [fr] Juvaquattre تلفظ 0 رأی
03/07/2015 de plus en plus mauvais [fr] de plus en plus mauvais تلفظ 0 رأی
03/07/2015 Brisset [fr] Brisset تلفظ 0 رأی
03/07/2015 canelé de bordeaux [fr] canelé de bordeaux تلفظ 0 رأی
29/06/2015 dynastie Han [fr] dynastie Han تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Amandine Guérin [fr] Amandine Guérin تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Sabrina Delannoy [fr] Sabrina Delannoy تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Alexis Kossenko [fr] Alexis Kossenko تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Alexandre Verrier [fr] Alexandre Verrier تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Montigny-sur-Loing [fr] Montigny-sur-Loing تلفظ 0 رأی
29/06/2015 François de Montmorency-Laval [fr] François de Montmorency-Laval تلفظ 0 رأی
29/06/2015 Lons-le-Saulnier [fr] Lons-le-Saulnier تلفظ 0 رأی
29/06/2015 L'Amphibie [fr] L'Amphibie تلفظ 0 رأی
29/06/2015 les pois frais [fr] les pois frais تلفظ 0 رأی
29/06/2015 empelotonnement [fr] empelotonnement تلفظ 0 رأی
29/06/2015 ce n'est [fr] ce n'est تلفظ 0 رأی
29/06/2015 d'amélioration [fr] d'amélioration تلفظ 0 رأی
29/06/2015 grattez [fr] grattez تلفظ 0 رأی
29/06/2015 confidentielles [fr] confidentielles تلفظ 0 رأی
29/06/2015 dis-le ! [fr] dis-le ! تلفظ 0 رأی
29/06/2015 jetez [fr] jetez تلفظ 0 رأی
29/06/2015 vainquez [fr] vainquez تلفظ 0 رأی
29/06/2015 un - une [fr] un - une تلفظ 0 رأی
29/06/2015 elle cueille des cerises [fr] elle cueille des cerises تلفظ 0 رأی
29/06/2015 la poire [fr] la poire تلفظ 0 رأی
29/06/2015 saxophoniste [fr] saxophoniste تلفظ 0 رأی
29/06/2015 qu'il en soit ainsi [fr] qu'il en soit ainsi تلفظ 1 رأی