کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/06/2016 tacler [fr] tacler تلفظ 0 رأی
30/06/2016 les Upsiloniens de la commune de « Y » [fr] les Upsiloniens de la commune de « Y » تلفظ 0 رأی
30/06/2016 dinandiers [fr] dinandiers تلفظ 0 رأی
30/06/2016 m'épeler [fr] m'épeler تلفظ 0 رأی
30/06/2016 Venneteau [fr] Venneteau تلفظ 0 رأی
30/06/2016 Pic du Midi [fr] Pic du Midi تلفظ 0 رأی
30/06/2016 épaississait / épaississions [fr] épaississait / épaississions تلفظ 0 رأی
30/06/2016 apitoierons / apitoierions [fr] apitoierons / apitoierions تلفظ 0 رأی
30/06/2016 dans sa tentative [fr] dans sa tentative تلفظ 0 رأی
30/06/2016 ils tiendraient [fr] ils tiendraient تلفظ 0 رأی
30/06/2016 apitoyons / apitoyions [fr] apitoyons / apitoyions تلفظ 0 رأی
30/06/2016 d'obsèques [fr] d'obsèques تلفظ 0 رأی
30/06/2016 provient [fr] provient تلفظ 0 رأی
30/06/2016 dans ta tentative [fr] dans ta tentative تلفظ 0 رأی
30/06/2016 Robert de Jumièges [fr] Robert de Jumièges تلفظ 0 رأی
30/06/2016 se garer sur le parking [fr] se garer sur le parking تلفظ 0 رأی
30/06/2016 je me trompe [fr] je me trompe تلفظ 0 رأی
30/06/2016 dans ma tentative [fr] dans ma tentative تلفظ 0 رأی
30/06/2016 je tiendrais [fr] je tiendrais تلفظ 0 رأی
30/06/2016 nous tiendrions [fr] nous tiendrions تلفظ 0 رأی
30/06/2016 il tiendrait [fr] il tiendrait تلفظ 0 رأی
30/06/2016 tu tiendrais [fr] tu tiendrais تلفظ 0 رأی
30/06/2016 vous tiendriez [fr] vous tiendriez تلفظ 0 رأی
30/06/2016 Bonté vaut mieux que beauté [fr] Bonté vaut mieux que beauté تلفظ 0 رأی
30/06/2016 frais d'annulation [fr] frais d'annulation تلفظ 0 رأی
30/06/2016 pays du tiers monde [fr] pays du tiers monde تلفظ 0 رأی
30/06/2016 l'éternité appelle [fr] l'éternité appelle تلفظ 0 رأی
30/06/2016 enterré au cimetière [fr] enterré au cimetière تلفظ 0 رأی
30/06/2016 je suspends [fr] je suspends تلفظ 0 رأی
30/06/2016 puéricultures [fr] puéricultures تلفظ 0 رأی