کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/07/2016 Brugge [fr] Brugge تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Bounte [fr] Bounte تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Tadao Ando [fr] Tadao Ando تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Achikam [fr] Achikam تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Brux [fr] Brux تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Jaconas [fr] Jaconas تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Dolder [fr] Dolder تلفظ 0 رأی
26/07/2016 Scianimanico [fr] Scianimanico تلفظ 0 رأی
26/07/2016 faux en écriture publique [fr] faux en écriture publique تلفظ 0 رأی
25/07/2016 Mahigan [fr] Mahigan تلفظ 0 رأی
25/07/2016 étourdis [fr] étourdis تلفظ 0 رأی
25/07/2016 l'ost [fr] l'ost تلفظ 0 رأی
25/07/2016 l'aveugle [fr] l'aveugle تلفظ 0 رأی
25/07/2016 prohibent [fr] prohibent تلفظ 0 رأی
25/07/2016 ennivrer [fr] ennivrer تلفظ 0 رأی
25/07/2016 cesser les essais nucléaires [fr] cesser les essais nucléaires تلفظ 0 رأی
25/07/2016 je suis aimé [fr] je suis aimé تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Rancio [fr] Rancio تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Georges-Elie Octors [fr] Georges-Elie Octors تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Frédéric Macler [fr] Frédéric Macler تلفظ 0 رأی
24/07/2016 Entraygues-Le Fel [fr] Entraygues-Le Fel تلفظ 0 رأی
24/07/2016 je délie / ils délient [fr] je délie / ils délient تلفظ 0 رأی
24/07/2016 délions / déliions [fr] délions / déliions تلفظ 0 رأی
24/07/2016 trahissait / trahissiez [fr] trahissait / trahissiez تلفظ 0 رأی
24/07/2016 délierez / délieriez [fr] délierez / délieriez تلفظ 0 رأی
24/07/2016 homogame [fr] homogame تلفظ 0 رأی
23/07/2016 fève tonka [fr] fève tonka تلفظ 0 رأی
23/07/2016 voyagerons / voyagerions [fr] voyagerons / voyagerions تلفظ 0 رأی
23/07/2016 aller au trot [fr] aller au trot تلفظ 0 رأی
23/07/2016 bande d'idiots [fr] bande d'idiots تلفظ 0 رأی