کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2015 Michaël D'Almeida [fr] Michaël D'Almeida تلفظ 0 رأی
10/10/2015 Christel Petitcollin [fr] Christel Petitcollin تلفظ 0 رأی
10/10/2015 Saint-Victor-la-Coste [fr] Saint-Victor-la-Coste تلفظ 0 رأی
10/10/2015 Polnareff [fr] Polnareff تلفظ 0 رأی
10/10/2015 homologation [fr] homologation تلفظ 0 رأی
10/10/2015 Laleure Piot [fr] Laleure Piot تلفظ 0 رأی
10/10/2015 Delpierre [fr] Delpierre تلفظ 0 رأی
10/10/2015 dizaine de jours [fr] dizaine de jours تلفظ 0 رأی
10/10/2015 mêlerai [fr] mêlerai تلفظ 0 رأی
10/10/2015 mêleriez [fr] mêleriez تلفظ 0 رأی
10/10/2015 dessine une image [fr] dessine une image تلفظ 0 رأی
10/10/2015 une escorte [fr] une escorte تلفظ 0 رأی
10/10/2015 dessinais [fr] dessinais تلفظ 0 رأی
10/10/2015 dessinera [fr] dessinera تلفظ 0 رأی
09/10/2015 fiérot [fr] fiérot تلفظ 0 رأی
09/10/2015 brelan [fr] brelan تلفظ 0 رأی
09/10/2015 Stetson [fr] Stetson تلفظ 0 رأی
09/10/2015 hotte aspirante [fr] hotte aspirante تلفظ 0 رأی
09/10/2015 des pipeaux [fr] des pipeaux تلفظ 0 رأی
09/10/2015 faire des galipettes [fr] faire des galipettes تلفظ 0 رأی
09/10/2015 cochon qui s'en dédit [fr] cochon qui s'en dédit تلفظ 0 رأی
09/10/2015 gambade [fr] gambade تلفظ 0 رأی
09/10/2015 introspection [fr] introspection تلفظ 0 رأی
09/10/2015 se défiler [fr] se défiler تلفظ 0 رأی
09/10/2015 Anne-Laure [fr] Anne-Laure تلفظ 0 رأی
09/10/2015 caraco [fr] caraco تلفظ 0 رأی
09/10/2015 crobard [fr] crobard تلفظ 0 رأی
09/10/2015 pin-up [fr] pin-up تلفظ 0 رأی
09/10/2015 feuler [fr] feuler تلفظ 0 رأی
09/10/2015 jouer à coucou [fr] jouer à coucou تلفظ 0 رأی