کاربر:

Pat91

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Pat91 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/09/2016 Coumel [fr] Coumel تلفظ 0 رأی
28/09/2016 par où commencer [fr] par où commencer تلفظ 0 رأی
28/09/2016 descends de la voiture [fr] descends de la voiture تلفظ 0 رأی
28/09/2016 exquises [fr] exquises تلفظ 0 رأی
28/09/2016 à l'épreuve [fr] à l'épreuve تلفظ 0 رأی
28/09/2016 rira [fr] rira تلفظ 0 رأی
28/09/2016 crotte de bique [fr] crotte de bique تلفظ 0 رأی
28/09/2016 apercevrons [fr] apercevrons تلفظ 0 رأی
28/09/2016 n'abandonnez jamais [fr] n'abandonnez jamais تلفظ 0 رأی
28/09/2016 secourront [fr] secourront تلفظ 0 رأی
28/09/2016 malade contagieux [fr] malade contagieux تلفظ 0 رأی
28/09/2016 gratouille [fr] gratouille تلفظ 0 رأی
28/09/2016 maronner [fr] maronner تلفظ 0 رأی
28/09/2016 papotent [fr] papotent تلفظ 0 رأی
28/09/2016 le droit écrit [fr] le droit écrit تلفظ 0 رأی
28/09/2016 Jean-Jacques Régis de Canbacérès [fr] Jean-Jacques Régis de Canbacérès تلفظ 0 رأی
28/09/2016 le droit coutumier [fr] le droit coutumier تلفظ 0 رأی
28/09/2016 fais dodo [fr] fais dodo تلفظ 0 رأی
27/09/2016 de Funke [fr] de Funke تلفظ 0 رأی
27/09/2016 Toussaint Campi [fr] Toussaint Campi تلفظ 0 رأی
27/09/2016 Qc [fr] Qc تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Enock Kwateng [fr] Enock Kwateng تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Busloup [fr] Busloup تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Buschwiller [fr] Buschwiller تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Bus-Saint-Rémy [fr] Bus-Saint-Rémy تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Busque [fr] Busque تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Burthecourt-aux-Chênes [fr] Burthecourt-aux-Chênes تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Bus-la-Mésière [fr] Bus-la-Mésière تلفظ 0 رأی
26/09/2016 Bus-lès-Artois [fr] Bus-lès-Artois تلفظ 0 رأی
26/09/2016 lingua franca [fr] lingua franca تلفظ 0 رأی