کلمات تلفظ شده توسط Pablo2012 در فورو صفحه 4.

کاربر: Pablo2012 مشترک تلفظ های Pablo2012 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/04/2013 gravedad [es] gravedad تلفظ 0 رأی
11/04/2013 monje [es] monje تلفظ 0 رأی
11/04/2013 artrópodo [es] artrópodo تلفظ 0 رأی
11/04/2013 verticalmente [es] verticalmente تلفظ 0 رأی
11/04/2013 hipocampo [es] hipocampo تلفظ 0 رأی
11/04/2013 enturbiar [es] enturbiar تلفظ 0 رأی
11/04/2013 atacante [es] atacante تلفظ 0 رأی
11/04/2013 escondidamente [es] escondidamente تلفظ 0 رأی
11/04/2013 atiborrando [es] atiborrando تلفظ 0 رأی
11/04/2013 Enzo Francescoli [es] Enzo Francescoli تلفظ 0 رأی
30/12/2012 simulando [es] simulando تلفظ 0 رأی
30/12/2012 inadvertidos [es] inadvertidos تلفظ 0 رأی
30/12/2012 mimetismo [es] mimetismo تلفظ 0 رأی
30/12/2012 tropicales [es] tropicales تلفظ 0 رأی
30/12/2012 prestamente [es] prestamente تلفظ 0 رأی
30/12/2012 valvas [es] valvas تلفظ 0 رأی
30/12/2012 defiende [es] defiende تلفظ 0 رأی
30/12/2012 kilogramos [es] kilogramos تلفظ 0 رأی
25/11/2012 almeja [es] almeja تلفظ 1 رأی
25/11/2012 tobogán acuático [es] tobogán acuático تلفظ 0 رأی
25/11/2012 parque acuático [es] parque acuático تلفظ 0 رأی
25/11/2012 esquí acuático [es] esquí acuático تلفظ 0 رأی
25/11/2012 acuática [es] acuática تلفظ 0 رأی
25/11/2012 acuático [es] acuático تلفظ 0 رأی
25/11/2012 ramos [es] ramos تلفظ 0 رأی
25/11/2012 lobos marinos [es] lobos marinos تلفظ 0 رأی
25/11/2012 arrecifes de coral [es] arrecifes de coral تلفظ 0 رأی
25/11/2012 destruyendo [es] destruyendo تلفظ 0 رأی
25/11/2012 pesada [es] pesada تلفظ 0 رأی
25/11/2012 conserva [es] conserva تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Pablo2012 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.324 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.548

رأی ها: 166 رأی

نمایش ها: 63.344


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 82

مکان بر اساس تلفظ ها: 134