کلمات تلفظ شده توسط Pablo2012 در فورو

کاربر: Pablo2012 مشترک تلفظ های Pablo2012 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/12/2013 Lorena [es] Lorena تلفظ رأی
12/12/2013 Privatización [es] Privatización تلفظ رأی
12/12/2013 sífilis [es] sífilis تلفظ رأی
12/12/2013 inguinal [es] inguinal تلفظ رأی
12/12/2013 granuloma [es] granuloma تلفظ رأی
12/12/2013 operadora [es] operadora تلفظ رأی
12/12/2013 Tania Libertad [es] Tania Libertad تلفظ رأی
12/12/2013 Amparo Ochoa [es] Amparo Ochoa تلفظ رأی
12/12/2013 alta definición [es] alta definición تلفظ رأی
12/12/2013 Hidrocarburífera‏ [es] Hidrocarburífera‏ تلفظ رأی
12/12/2013 hispanoamericana [es] hispanoamericana تلفظ رأی
12/12/2013 monoaural [es] monoaural تلفظ رأی
12/12/2013 magnetofónica [es] magnetofónica تلفظ رأی
12/12/2013 magnetofónico [es] magnetofónico تلفظ رأی
12/12/2013 estereofónico [es] estereofónico تلفظ رأی
12/12/2013 fotometría [es] fotometría تلفظ رأی
12/12/2013 luminancia [es] luminancia تلفظ رأی
12/12/2013 Cooperativismo [es] Cooperativismo تلفظ رأی
12/12/2013 extractor [es] extractor تلفظ رأی
12/12/2013 bicarbonato [es] bicarbonato تلفظ رأی
12/12/2013 Copa Libertadores [es] Copa Libertadores تلفظ رأی
12/12/2013 libertadores [es] libertadores تلفظ رأی
12/12/2013 prelatura [es] prelatura تلفظ رأی
12/12/2013 arbórea [es] arbórea تلفظ رأی
12/12/2013 Cuevana [es] Cuevana تلفظ رأی
12/12/2013 relicto [es] relicto تلفظ رأی
12/12/2013 espectadora [es] espectadora تلفظ رأی
12/12/2013 darwinismo [es] darwinismo تلفظ رأی
12/12/2013 neoliberal [es] neoliberal تلفظ رأی
12/12/2013 virreinato [es] virreinato تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Pablo2012 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.324 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.548

رأی ها: 166 رأی

نمایش ها: 62.686


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 82

مکان بر اساس تلفظ ها: 134