کلماتی که Pablo2012 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Pablo2012 مشترک تلفظ‌های Pablo2012 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2015 sonorizar [es] sonorizar تلفظ 0 رأی
31/01/2015 bivalente [es] bivalente تلفظ 0 رأی
31/01/2015 cíprico [es] cíprico تلفظ 0 رأی
31/01/2015 caprina [es] caprina تلفظ 0 رأی
31/01/2015 por vos [es] por vos تلفظ 0 رأی
31/01/2015 vos sos [es] vos sos تلفظ 0 رأی
31/01/2015 feliz [es] feliz تلفظ 0 رأی
31/01/2015 sos feliz [es] sos feliz تلفظ 0 رأی
31/01/2015 SOS [es] SOS تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Chichiguay [es] Chichiguay تلفظ 0 رأی
31/01/2015 Soy boyero de Chichiguay [es] Soy boyero de Chichiguay تلفظ 0 رأی
31/01/2015 dinerito [es] dinerito تلفظ 0 رأی
31/01/2015 boyero [es] boyero تلفظ 0 رأی
25/04/2014 finita [es] finita تلفظ 2 رأی
25/04/2014 finito [es] finito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 difícil [es] difícil تلفظ 0 رأی
25/04/2014 bíblica [es] bíblica تلفظ 1 رأی
25/04/2014 bíblico [es] bíblico تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiana [es] italiana تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiano [es] italiano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímida [es] tímida تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímido [es] tímido تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo تلفظ 1 رأی
24/04/2014 Sede [es] Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Ente [es] Ente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 lente [es] lente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebe [es] bebe تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebé [es] bebé تلفظ 2 رأی
24/04/2014 Mama [es] Mama تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Pablo2012 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.384 (82 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.539

رأی‌ها: 246 رأی

نمایش‌ها: 94.598


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 94

مکان بر اساس تلفظ ها: 148