کلماتی که Pablo2012 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Pablo2012 مشترک تلفظ‌های Pablo2012 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/04/2014 finita [es] finita تلفظ 2 رأی
25/04/2014 finito [es] finito تلفظ 0 رأی
25/04/2014 difícil [es] difícil تلفظ 0 رأی
25/04/2014 bíblica [es] bíblica تلفظ 1 رأی
25/04/2014 bíblico [es] bíblico تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiana [es] italiana تلفظ 0 رأی
24/04/2014 italiano [es] italiano تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímida [es] tímida تلفظ 0 رأی
24/04/2014 tímido [es] tímido تلفظ 0 رأی
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo تلفظ 1 رأی
24/04/2014 Sede [es] Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Ente [es] Ente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 lente [es] lente تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebe [es] bebe تلفظ 0 رأی
24/04/2014 bebé [es] bebé تلفظ 1 رأی
24/04/2014 Mama [es] Mama تلفظ 0 رأی
24/04/2014 mamá [es] mamá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 papá [es] papá تلفظ 0 رأی
24/04/2014 papa [es] papa تلفظ 1 رأی
24/04/2014 asta [es] asta تلفظ 1 رأی
24/04/2014 hasta [es] hasta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 cama [es] cama تلفظ 0 رأی
24/04/2014 Nada [es] Nada تلفظ 0 رأی
24/04/2014 breviario [es] breviario تلفظ 0 رأی
24/04/2014 arteria aorta [es] arteria aorta تلفظ 0 رأی
24/04/2014 coracobraquial [es] coracobraquial تلفظ 0 رأی
24/04/2014 braquial [es] braquial تلفظ 0 رأی
24/04/2014 subescapular [es] subescapular تلفظ 0 رأی
24/04/2014 romboides [es] romboides تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Pablo2012 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 2.372 (81 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.537

رأی‌ها: 229 رأی

نمایش‌ها: 88.417


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 94

مکان بر اساس تلفظ ها: 147