کلمات تلفظ شده توسط Ossie در فورو

کاربر: Ossie مشترک تلفظ های Ossie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/11/2010 pyp [af] pyp تلفظ رأی
15/11/2010 pyn [af] pyn تلفظ رأی
15/11/2010 pyl [af] pyl تلفظ رأی
15/11/2010 polsslag [af] polsslag تلفظ رأی
15/11/2010 seks [af] seks تلفظ رأی
15/11/2010 Nadine Gordimer [af] Nadine Gordimer تلفظ رأی
09/11/2010 pret [af] pret تلفظ رأی
09/11/2010 prys [af] prys تلفظ رأی
09/11/2010 pos [af] pos تلفظ رأی
09/11/2010 protes [af] protes تلفظ رأی
09/11/2010 prooi [af] prooi تلفظ رأی
09/11/2010 Daniel François Malan [af] Daniel François Malan تلفظ رأی
09/11/2010 Fourie du Preez [af] Fourie du Preez تلفظ رأی
09/11/2010 Charl Schwartzel [af] Charl Schwartzel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2010 Gelukkige Verjaarsdag [af] Gelukkige Verjaarsdag تلفظ رأی
09/11/2010 Vergelegen [af] Vergelegen تلفظ رأی
09/11/2010 Roodeberg [af] Roodeberg تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: استرالیا

Ossie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 17 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.833


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.995