کلمات تلفظ شده توسط Openmind در فورو

کاربر: Openmind مشترک تلفظ های Openmind شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/02/2010 GMAC [en] GMAC تلفظ رأی
04/01/2010 Gehaltserhöhung [de] Gehaltserhöhung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 reisekostenbericht [de] reisekostenbericht تلفظ رأی
04/01/2010 getürkt [de] getürkt تلفظ رأی
04/01/2010 chillen [de] chillen تلفظ رأی
04/01/2010 achtundzwanzig [de] achtundzwanzig تلفظ رأی
04/01/2010 Arbeitskollegen [de] Arbeitskollegen تلفظ رأی
04/01/2010 sechsundzwanzig [de] sechsundzwanzig تلفظ رأی
04/01/2010 vierundzwanzig [de] vierundzwanzig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 siebenundzwanzig [de] siebenundzwanzig تلفظ رأی
05/02/2009 abgebaut [de] abgebaut تلفظ رأی
05/02/2009 jahrelang [de] jahrelang تلفظ رأی
05/02/2009 gewünschten [de] gewünschten تلفظ رأی
05/02/2009 abgegeben [de] abgegeben تلفظ رأی
05/02/2009 befand [de] befand تلفظ رأی
05/02/2009 Scheitern [de] Scheitern تلفظ رأی
05/02/2009 premier [de] premier تلفظ رأی
05/02/2009 lässt [de] lässt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/02/2009 Lasten [de] Lasten تلفظ رأی
05/02/2009 Verletzung [de] Verletzung تلفظ رأی
05/02/2009 örtlichen [de] örtlichen تلفظ رأی
05/02/2009 erwarteten [de] erwarteten تلفظ رأی
05/02/2009 romantisch [de] romantisch تلفظ رأی
02/02/2009 Steuerzahler [de] Steuerzahler تلفظ رأی
02/02/2009 eingetragen [de] eingetragen تلفظ رأی
02/02/2009 verbundenen [de] verbundenen تلفظ رأی
02/02/2009 beweist [de] beweist تلفظ رأی
02/02/2009 geduld [de] geduld تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2009 Baustelle [de] Baustelle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/02/2009 anstatt [de] anstatt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

وب: http://www.english-test.net

Openmind تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 73 (15 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 15 رأی

نمایش ها: 5.166


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.809

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.737