کلمات تلفظ شده توسط Olenenok در فورو

کاربر: Olenenok مشترک تلفظ های Olenenok شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/09/2011 Гиндукуш [ru] Гиндукуш تلفظ رأی
28/09/2011 Гирин [ru] Гирин تلفظ رأی
28/09/2011 Гирканский заповедник [ru] Гирканский заповедник تلفظ رأی
28/09/2011 Гиссаро-Алай [ru] Гиссаро-Алай تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/09/2011 Гиссарская долина [ru] Гиссарская долина تلفظ رأی
28/09/2011 Главная Кордильера Анд [ru] Главная Кордильера Анд تلفظ رأی
28/09/2011 Гобийский Тянь-Шань [ru] Гобийский Тянь-Шань تلفظ رأی
28/09/2011 Голанские высоты [ru] Голанские высоты تلفظ رأی
28/09/2011 Головнина вулкан [ru] Головнина вулкан تلفظ رأی
28/09/2011 Горный Бадахшан [ru] Горный Бадахшан تلفظ رأی
28/09/2011 Градец-Кралове [ru] Градец-Кралове تلفظ رأی
28/09/2011 Гобийский Алтай [ru] Гобийский Алтай تلفظ رأی
28/09/2011 Гифу [ru] Гифу تلفظ رأی
28/09/2011 Глейшер [ru] Глейшер تلفظ رأی
28/09/2011 Глинт [ru] Глинт تلفظ رأی
28/09/2011 Гленва [ru] Гленва تلفظ رأی
28/09/2011 Горки Ленинские [ru] Горки Ленинские تلفظ رأی
28/09/2011 Гондэр [ru] Гондэр تلفظ رأی
28/09/2011 Гояния [ru] Гояния تلفظ رأی
28/09/2011 Гломма [ru] Гломма تلفظ رأی
28/09/2011 Готланд [ru] Готланд تلفظ رأی
28/09/2011 Горячинск [ru] Горячинск تلفظ رأی
28/09/2011 Гранвиль [ru] Гранвиль تلفظ رأی
28/09/2011 Герат [ru] Герат تلفظ رأی
28/09/2011 Голая Пристань [ru] Голая Пристань تلفظ رأی
28/09/2011 Горно-Алтайск [ru] Горно-Алтайск تلفظ رأی
28/09/2011 Гран-Парадизо [ru] Гран-Парадизо تلفظ رأی
28/09/2011 Голодная степь [ru] Голодная степь تلفظ رأی
28/09/2011 Гран-Чако [ru] Гран-Чако تلفظ رأی
28/09/2011 Гринсборо [ru] Гринсборо تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: نامعلوم

Olenenok تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 188 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 5.032


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.231