کلمات تلفظ شده توسط Novalis33 در فورو

کاربر: Novalis33 مشترک تلفظ های Novalis33 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/08/2011 chœur a cappella [fr] chœur a cappella تلفظ رأی
12/08/2011 Libellud [fr] Libellud تلفظ رأی
12/08/2011 communauté musulmane [fr] communauté musulmane تلفظ رأی
12/08/2011 Moleskine [fr] Moleskine تلفظ رأی
12/08/2011 wanmi [fr] wanmi تلفظ رأی
12/08/2011 owanki [fr] owanki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/08/2011 Athos [fr] Athos تلفظ رأی
12/08/2011 Aramis [fr] Aramis تلفظ رأی
12/08/2011 Porthos [fr] Porthos تلفظ رأی
12/08/2011 Malzieu [fr] Malzieu تلفظ رأی
12/08/2011 de Meuron [fr] de Meuron تلفظ رأی
12/08/2011 deleuze [fr] deleuze تلفظ رأی
12/08/2011 deviendras [fr] deviendras تلفظ رأی
12/08/2011 Cardinal Richelieu [fr] Cardinal Richelieu تلفظ رأی
12/08/2011 v'la l'bon vent [fr] v'la l'bon vent تلفظ رأی
12/08/2011 "Étienne de La Boétie" [fr] "Étienne de La Boétie" تلفظ رأی
12/08/2011 Madame de Chevreuse [fr] Madame de Chevreuse تلفظ رأی
12/08/2011 Madame Bonacieux [fr] Madame Bonacieux تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Novalis33 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.546


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.858