کلماتی که NIKLA در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: NIKLA مشترک تلفظ‌های NIKLA شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/10/2008 Taittinger [fr] Taittinger تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Jacques Offenbach [fr] Jacques Offenbach تلفظ 0 رأی
06/10/2008 bière [fr] bière تلفظ -2 رأی
06/10/2008 joue [fr] joue تلفظ 0 رأی
06/10/2008 en [fr] en تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 coût [fr] coût تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Grégory Coupet [fr] Grégory Coupet تلفظ 0 رأی
06/10/2008 coupe [fr] coupe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 paon [fr] paon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 faon [fr] faon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 choeur [fr] choeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 parent [fr] parent تلفظ 1 رأی
06/10/2008 serpent [fr] serpent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 travaux [fr] travaux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Joseph Nicéphore Niépce [fr] Joseph Nicéphore Niépce تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Molière [fr] Molière تلفظ 0 رأی
06/10/2008 saloperie [fr] saloperie تلفظ 0 رأی
06/10/2008 seigneur [fr] seigneur تلفظ -1 رأی
06/10/2008 directrice [fr] directrice تلفظ 0 رأی
06/10/2008 Georges Bizet [fr] Georges Bizet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 oignons [fr] oignons تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 fantastique [fr] fantastique تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Karine [fr] Karine تلفظ 0 رأی
06/10/2008 dordogne [fr] dordogne تلفظ 0 رأی
06/10/2008 longtemps [fr] longtemps تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 étui [fr] étui تلفظ 0 رأی
06/10/2008 arbres [fr] arbres تلفظ 0 رأی
06/10/2008 habiter [fr] habiter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 Belgique [fr] Belgique تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 épaules [fr] épaules تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

NIKLA تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 61 (22 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی‌ها: 28 رأی

نمایش‌ها: 30.438


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.493

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.840