کلمات تلفظ شده توسط NIKLA در فورو

کاربر: NIKLA مشترک تلفظ های NIKLA شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/10/2008 Bonne nuit [fr] Bonne nuit تلفظ 1 رأی
08/10/2008 Le Mans [fr] Le Mans تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Grand Marnier [fr] Grand Marnier تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 confiture [fr] confiture تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 traceur [fr] traceur تلفظ رأی
08/10/2008 Chiroubles [fr] Chiroubles تلفظ رأی
08/10/2008 Thierry Mugler [fr] Thierry Mugler تلفظ رأی
08/10/2008 mademoiselle [fr] mademoiselle تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Renault [fr] Renault تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Louis Pasteur [fr] Louis Pasteur تلفظ رأی
08/10/2008 Aix-en-Provence [fr] Aix-en-Provence تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 minimum [fr] minimum تلفظ 1 رأی
08/10/2008 elle [fr] elle تلفظ 1 رأی
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Palmiers [fr] Palmiers تلفظ رأی
08/10/2008 aimez [fr] aimez تلفظ رأی
08/10/2008 dessous [fr] dessous تلفظ رأی
08/10/2008 voisinage [fr] voisinage تلفظ رأی
08/10/2008 parlement [fr] parlement تلفظ رأی
08/10/2008 seins [fr] seins تلفظ رأی
08/10/2008 tremblement [fr] tremblement تلفظ رأی
08/10/2008 communisme [fr] communisme تلفظ رأی
08/10/2008 vendeur [fr] vendeur تلفظ رأی
08/10/2008 pompier [fr] pompier تلفظ رأی
08/10/2008 brouillon [fr] brouillon تلفظ رأی
08/10/2008 prophétie [fr] prophétie تلفظ رأی
08/10/2008 août [fr] août تلفظ 1 رأی
08/10/2008 Barbès-Rochechouart [fr] Barbès-Rochechouart تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier تلفظ رأی
06/10/2008 Cabernet Sauvignon [fr] Cabernet Sauvignon تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

NIKLA تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 20.351


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.680

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.151