کلمات و تلفظ های اضافه شده توسط NIKLA در فورو

کاربر: NIKLA مشترک تلفظ های NIKLA شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/11/2008 serendipitous [en] serendipitous تلفظ توسط mooncow
05/11/2008 crate [en] crate تلفظ توسط ignu
03/11/2008 mizzle [en] mizzle تلفظ توسط Sinead
28/10/2008 resignation [en] resignation تلفظ توسط fordum
28/10/2008 resign [en] resign تلفظ توسط fordum
28/10/2008 aesthetic [en] aesthetic تلفظ توسط sarra
27/10/2008 pending [en] pending تلفظ توسط fordum
08/10/2008 Uruguay [fr] Uruguay تلفظ 2 رأی
08/10/2008 Xavier [fr] Xavier تلفظ 0 رأی
06/10/2008 variance [en] variance تلفظ توسط cab22
06/10/2008 bid [en] bid تلفظ توسط cab22
06/10/2008 coût [fr] coût تلفظ 0 رأی
06/10/2008 paon [fr] paon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 faon [fr] faon تلفظ 0 رأی
06/10/2008 choeur [fr] choeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2008 parent [fr] parent تلفظ 0 رأی
06/10/2008 serpent [fr] serpent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

NIKLA تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 61 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 17

رأی ها: 21 رأی

نمایش ها: 20.121


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.681

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.101