کلماتی که NET3 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: NET3 مشترک تلفظ‌های NET3 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/10/2012 کتاب [fa] کتاب تلفظ 0 رأی
02/10/2012 موتور پرشی [fa] موتور پرشی تلفظ 0 رأی
02/10/2012 سوء ظن [fa] سوء ظن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Aria Air [fa] Aria Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Said Jalili [fa] Said Jalili تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Mahan Air [fa] Mahan Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رهبري [fa] رهبري تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

NET3 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8

واژگان افزوده شده: 0

نمایش‌ها: 4.177


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 15.944