کلمات تلفظ شده توسط NET3 در فورو

کاربر: NET3 مشترک تلفظ های NET3 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/10/2012 کتاب [fa] کتاب تلفظ 0 رأی
02/10/2012 موتور پرشی [fa] موتور پرشی تلفظ 0 رأی
02/10/2012 سوء ظن [fa] سوء ظن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Aria Air [fa] Aria Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Said Jalili [fa] Said Jalili تلفظ 0 رأی
02/10/2012 Mahan Air [fa] Mahan Air تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رسيدگي كردن [fa] رسيدگي كردن تلفظ 0 رأی
02/10/2012 رهبري [fa] رهبري تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

NET3 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 8

واژگان افزوده شده: 0

نمایش ها: 1.963


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.919