کلمات تلفظ شده توسط Musicienne69 در فورو

کاربر: Musicienne69 مشترک تلفظ های Musicienne69 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/08/2010 troublante [fr] troublante تلفظ رأی
14/08/2010 verne [fr] verne تلفظ رأی
14/08/2010 trépider [fr] trépider تلفظ رأی
14/08/2010 vers luisant [fr] vers luisant تلفظ رأی
14/08/2010 vénérer [fr] vénérer تلفظ رأی
14/08/2010 vendue [fr] vendue تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 vendeurs [fr] vendeurs تلفظ رأی
14/08/2010 vendant [fr] vendant تلفظ رأی
14/08/2010 venant [fr] venant تلفظ رأی
14/08/2010 vélocité [fr] vélocité تلفظ رأی
14/08/2010 véhicules [fr] véhicules تلفظ رأی
14/08/2010 véhicule [fr] véhicule تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/08/2010 veillée [fr] veillée تلفظ رأی
14/08/2010 vastes [fr] vastes تلفظ رأی
14/08/2010 vedettes [fr] vedettes تلفظ رأی
14/08/2010 visages [fr] visages تلفظ رأی
14/08/2010 variés [fr] variés تلفظ رأی
14/08/2010 variées [fr] variées تلفظ رأی
14/08/2010 vécues [fr] vécues تلفظ رأی
14/08/2010 vécue [fr] vécue تلفظ رأی
14/08/2010 variétés [fr] variétés تلفظ رأی
14/08/2010 vallées [fr] vallées تلفظ رأی
14/08/2010 vainqueurs [fr] vainqueurs تلفظ رأی
14/08/2010 vaines [fr] vaines تلفظ رأی
14/08/2010 vaches [fr] vaches تلفظ رأی
14/08/2010 utilisés [fr] utilisés تلفظ رأی
14/08/2010 vacanciers [fr] vacanciers تلفظ رأی
14/08/2010 variations [fr] variations تلفظ رأی
14/08/2010 volupté [fr] volupté تلفظ رأی
14/08/2010 voiturage [fr] voiturage تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

Musicienne69 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 442 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 17.756


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 570