دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/10/2012 べんり [ja] べんり تلفظ 0 رأی
30/08/2012 watashi wa [ja] watashi wa تلفظ 0 رأی
30/07/2012 キャラクター [ja] キャラクター تلفظ 0 رأی
30/07/2012 キャッシュカード [ja] キャッシュカード تلفظ 0 رأی
30/07/2012 スケートボード [ja] スケートボード تلفظ 0 رأی
30/07/2012 ブックフェア [ja] ブックフェア تلفظ 0 رأی
30/07/2012 バイキング [ja] バイキング تلفظ 0 رأی
30/07/2012 一晩中 [ja] 一晩中 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 売り込む [ja] 売り込む تلفظ 0 رأی
30/07/2012 優れた(すぐれた) [ja] 優れた(すぐれた) تلفظ 0 رأی
30/07/2012 ダックスフント [ja] ダックスフント تلفظ 0 رأی
30/07/2012 ヨークシャーテリア [ja] ヨークシャーテリア تلفظ 0 رأی
30/07/2012 かします [ja] かします تلفظ 0 رأی
30/07/2012 講談社 [ja] 講談社 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 締切 [ja] 締切 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 割り引く [ja] 割り引く تلفظ 0 رأی
30/07/2012 一見さんお断り [ja] 一見さんお断り تلفظ 0 رأی
30/07/2012 今日も私は あの私だけの人を探している [ja] 今日も私は あの私だけの人を探している تلفظ 0 رأی
30/07/2012 カツオ [ja] カツオ تلفظ 0 رأی
30/07/2012 スポンサー [ja] スポンサー تلفظ 0 رأی
30/07/2012 オルゴール [ja] オルゴール تلفظ 0 رأی
30/07/2012 複写機 [ja] 複写機 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 郵便受け [ja] 郵便受け تلفظ 0 رأی
30/07/2012 力強い [ja] 力強い تلفظ 0 رأی
30/07/2012 鳥肉 [ja] 鳥肉 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 間違いない [ja] 間違いない تلفظ 0 رأی
30/07/2012 肝炎 [ja] 肝炎 تلفظ 0 رأی
30/07/2012 角 (かど) [ja] 角 (かど) تلفظ 0 رأی
30/07/2012 だんだん [ja] だんだん تلفظ 0 رأی
30/07/2012 さ来年 [ja] さ来年 تلفظ 0 رأی