کلمات تلفظ شده توسط Mokimi در فورو

کاربر: Mokimi مشترک تلفظ های Mokimi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/04/2014 Liquiditätsverbesserung [de] Liquiditätsverbesserung تلفظ رأی
09/04/2014 Risikoverteilung [de] Risikoverteilung تلفظ رأی
09/04/2014 Festdarlehen [de] Festdarlehen تلفظ رأی
09/04/2014 Immobilienobjekt [de] Immobilienobjekt تلفظ رأی
09/04/2014 Wohnimmobilienmarkt [de] Wohnimmobilienmarkt تلفظ رأی
09/04/2014 Kreditvergabestandard [de] Kreditvergabestandard تلفظ رأی
09/04/2014 Eigenheimbesitzerin [de] Eigenheimbesitzerin تلفظ رأی
26/02/2011 Dissimilation [de] Dissimilation تلفظ رأی
26/02/2011 Hohenfriedberger [de] Hohenfriedberger تلفظ رأی
26/02/2011 Hetze [de] Hetze تلفظ رأی
26/02/2011 Lichtgestalt [de] Lichtgestalt تلفظ رأی
26/02/2011 scheibchenweise [de] scheibchenweise تلفظ رأی
26/02/2011 Ramschladen [de] Ramschladen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Sonderpostenmarkt [de] Sonderpostenmarkt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 erschreckenderweise [de] erschreckenderweise تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Aufhänger [de] Aufhänger تلفظ رأی
26/02/2011 vorpreschen [de] vorpreschen تلفظ رأی
26/02/2011 verherrlichen [de] verherrlichen تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Geheimagent [de] Geheimagent تلفظ رأی
26/02/2011 Hanselmann [de] Hanselmann تلفظ رأی
26/02/2011 Dienstleistungszentrum [de] Dienstleistungszentrum تلفظ رأی
26/02/2011 Autohersteller [de] Autohersteller تلفظ رأی
26/02/2011 Stammwerk [de] Stammwerk تلفظ رأی
26/02/2011 Automobilwerk [de] Automobilwerk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Stammhaus [de] Stammhaus تلفظ رأی
26/02/2011 Gesprächszeit [de] Gesprächszeit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 Moderatorin [de] Moderatorin تلفظ رأی
26/02/2011 Industriekaufmann [de] Industriekaufmann تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 autogyro [de] autogyro تلفظ رأی
26/02/2011 Sportluftfahrt [de] Sportluftfahrt تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

Mokimi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 188 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 7.717


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 16.348

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.225