کلمات تلفظ شده توسط Mofty در فورو

کاربر: Mofty مشترک تلفظ های Mofty شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/04/2008 Lasagne [it] Lasagne تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 cappelletti [it] cappelletti تلفظ رأی
03/04/2008 cucina [it] cucina تلفظ رأی
03/04/2008 Foggia [it] Foggia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Torino [it] Torino تلفظ رأی
03/04/2008 Modena [it] Modena تلفظ رأی
03/04/2008 Firenze [it] Firenze تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Mussolini [it] Mussolini تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Fratelli d'Italia [it] Fratelli d'Italia تلفظ رأی
03/04/2008 Italia [it] Italia تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Bari [it] Bari تلفظ رأی
03/04/2008 Alberto d'Aguanno [it] Alberto d'Aguanno تلفظ رأی
03/04/2008 Beppe Grillo [it] Beppe Grillo تلفظ رأی
03/04/2008 Riccardo Scamarcio [it] Riccardo Scamarcio تلفظ رأی
03/04/2008 culo [it] culo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Valentino Rossi [it] Valentino Rossi تلفظ رأی
03/04/2008 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ رأی
03/04/2008 infatti [it] infatti تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: ایتالیا

Mofty تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 18 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 7.261


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.873