کلمات تلفظ شده توسط Mirage در فورو صفحه 2.

کاربر: Mirage مشترک تلفظ های Mirage شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/06/2011 O‘zbekiston [uz] O‘zbekiston تلفظ رأی
08/06/2011 Islom Abdug‘aniyevich Karimov [uz] Islom Abdug‘aniyevich Karimov تلفظ رأی
08/06/2011 Toshkent [uz] Toshkent تلفظ رأی
08/06/2011 қирқ етти [uz] қирқ етти تلفظ رأی
08/06/2011 Bunyodkor [uz] Bunyodkor تلفظ رأی
08/06/2011 uchar lagʻmon jonivori [uz] uchar lagʻmon jonivori تلفظ رأی
08/06/2011 сув [uz] сув تلفظ رأی
08/06/2011 qachongacha [uz] qachongacha تلفظ رأی
08/06/2011 qad [uz] qad تلفظ رأی
08/06/2011 qahqaha [uz] qahqaha تلفظ رأی
08/06/2011 qahr [uz] qahr تلفظ رأی
08/06/2011 qahramon [uz] qahramon تلفظ رأی
08/06/2011 qahramonlarcha [uz] qahramonlarcha تلفظ رأی
08/06/2011 qahramonlik [uz] qahramonlik تلفظ رأی
08/06/2011 qahramonona [uz] qahramonona تلفظ رأی
08/06/2011 qahrlanmoq [uz] qahrlanmoq تلفظ رأی
08/06/2011 qahrli [uz] qahrli تلفظ رأی
08/06/2011 qal'a [uz] qal'a تلفظ رأی
08/06/2011 qaerga [uz] qaerga تلفظ رأی
08/06/2011 qaerda [uz] qaerda تلفظ رأی
08/06/2011 qadah [uz] qadah تلفظ رأی
08/06/2011 qadam [uz] qadam تلفظ رأی
08/06/2011 qadamoq [uz] qadamoq تلفظ رأی
08/06/2011 qadar [uz] qadar تلفظ رأی
08/06/2011 qadim [uz] qadim تلفظ رأی
08/06/2011 qadimgi [uz] qadimgi تلفظ رأی
08/06/2011 qadimiylik [uz] qadimiylik تلفظ رأی
08/06/2011 qadoq [uz] qadoq تلفظ رأی
08/06/2011 qadr [uz] qadr تلفظ رأی
08/06/2011 qadrdon [uz] qadrdon تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: جمهوری چک

Mirage تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 87

واژگان افزوده شده: 7

نمایش ها: 7.242


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.931

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.385