کلماتی که Mirage در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Mirage مشترک تلفظ‌های Mirage شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/06/2011 O‘zbekiston [uz] O‘zbekiston تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Islom Abdug‘aniyevich Karimov [uz] Islom Abdug‘aniyevich Karimov تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Toshkent [uz] Toshkent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2011 қирқ етти [uz] қирқ етти تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Bunyodkor [uz] Bunyodkor تلفظ 0 رأی
08/06/2011 uchar lagʻmon jonivori [uz] uchar lagʻmon jonivori تلفظ 0 رأی
08/06/2011 сув [uz] сув تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qachongacha [uz] qachongacha تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qad [uz] qad تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahqaha [uz] qahqaha تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahr [uz] qahr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahramon [uz] qahramon تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahramonlarcha [uz] qahramonlarcha تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahramonlik [uz] qahramonlik تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahramonona [uz] qahramonona تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahrlanmoq [uz] qahrlanmoq تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qahrli [uz] qahrli تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qal'a [uz] qal'a تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qaerga [uz] qaerga تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qaerda [uz] qaerda تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadah [uz] qadah تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadam [uz] qadam تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadamoq [uz] qadamoq تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadar [uz] qadar تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadim [uz] qadim تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadimgi [uz] qadimgi تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadimiylik [uz] qadimiylik تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadoq [uz] qadoq تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadr [uz] qadr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qadrdon [uz] qadrdon تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: جمهوری چک

Mirage تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 87 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 11.512


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.550

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.886