کلمات تلفظ شده توسط Mirage در فورو

کاربر: Mirage مشترک تلفظ های Mirage شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/06/2011 inson [uz] inson تلفظ 0 رأی
08/06/2011 ayol [uz] ayol تلفظ 0 رأی
08/06/2011 erkak [uz] erkak تلفظ 0 رأی
08/06/2011 bola [uz] bola تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qiz bola [uz] qiz bola تلفظ 0 رأی
08/06/2011 farzand [uz] farzand تلفظ 0 رأی
08/06/2011 oila [uz] oila تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Anjela Khegay [uz] Anjela Khegay تلفظ 0 رأی
08/06/2011 kanlikol [uz] kanlikol تلفظ 0 رأی
08/06/2011 suv [uz] suv تلفظ 0 رأی
08/06/2011 may [uz] may تلفظ 0 رأی
08/06/2011 imkonsiz [uz] imkonsiz تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Ўзбекистон [uz] Ўзбекистон تلفظ 0 رأی
08/06/2011 Мен сени севаман [uz] Мен сени севаман تلفظ 0 رأی
08/06/2011 arralamoq [uz] arralamoq تلفظ 0 رأی
08/06/2011 arra [uz] arra تلفظ 0 رأی
08/06/2011 arbob [uz] arbob تلفظ 0 رأی
08/06/2011 aldoqchilik [uz] aldoqchilik تلفظ 0 رأی
08/06/2011 ahl [uz] ahl تلفظ 0 رأی
08/06/2011 adabiyot [uz] adabiyot تلفظ 0 رأی
08/06/2011 aksiga [uz] aksiga تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabih [uz] qabih تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabihlik [uz] qabihlik تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabul [uz] qabul تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabriston [uz] qabriston تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabr [uz] qabr تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabilaviy [uz] qabilaviy تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabiladosh [uz] qabiladosh تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qabulxona [uz] qabulxona تلفظ 0 رأی
08/06/2011 qachon [uz] qachon تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: جمهوری چک

Mirage تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 87

واژگان افزوده شده: 7

نمایش ها: 7.332


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.003

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.366