کلمات تلفظ شده توسط MinnaSusa در فورو

کاربر: MinnaSusa مشترک تلفظ های MinnaSusa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/05/2012 partitiv [sv] partitiv تلفظ رأی
20/05/2012 nominativ [sv] nominativ تلفظ رأی
20/05/2012 Ergativ [sv] Ergativ تلفظ رأی
20/05/2012 Vokativ [sv] Vokativ تلفظ رأی
20/05/2012 abnorm [sv] abnorm تلفظ رأی
20/05/2012 absurd [sv] absurd تلفظ رأی
20/05/2012 ackommodera [sv] ackommodera تلفظ رأی
16/05/2012 skämtar [sv] skämtar تلفظ رأی
16/05/2012 flörtar [sv] flörtar تلفظ رأی
16/05/2012 samstämmighet [sv] samstämmighet تلفظ رأی
16/05/2012 förhindrade [sv] förhindrade تلفظ رأی
16/05/2012 poesin [sv] poesin تلفظ رأی
16/05/2012 själarna [sv] själarna تلفظ رأی
16/05/2012 grumligt [sv] grumligt تلفظ رأی
16/05/2012 grunnat [sv] grunnat تلفظ رأی
16/05/2012 utlöstes [sv] utlöstes تلفظ رأی
16/05/2012 Kvinnovetenskaplig [sv] Kvinnovetenskaplig تلفظ رأی
16/05/2012 tidsskrift [sv] tidsskrift تلفظ رأی
16/05/2012 ömt [sv] ömt تلفظ رأی
16/05/2012 myckna [sv] myckna تلفظ رأی
16/05/2012 sökandet [sv] sökandet تلفظ رأی
16/05/2012 regnvädret [sv] regnvädret تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2012 ståndpunkter [sv] ståndpunkter تلفظ رأی
16/05/2012 halmstråt [sv] halmstråt تلفظ رأی
16/05/2012 försätter [sv] försätter تلفظ رأی
16/05/2012 realismen [sv] realismen تلفظ رأی
16/05/2012 nafsade [sv] nafsade تلفظ -1 رأی
16/05/2012 ledsenheten [sv] ledsenheten تلفظ رأی
16/05/2012 kulturens [sv] kulturens تلفظ رأی
16/05/2012 barrväxt [sv] barrväxt تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: سوئد

MinnaSusa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 174 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 5.626


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.310