کلمات تلفظ شده توسط MinaAbril در فورو

کاربر: MinaAbril مشترک تلفظ های MinaAbril شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/04/2010 root beer [en] root beer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2010 root [en] root تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2010 asking [en] asking تلفظ 0 رأی
04/04/2010 milk [en] milk تلفظ 1 رأی
04/04/2010 tour [en] tour تلفظ -2 رأی
04/04/2010 out [en] out تلفظ 1 رأی
04/04/2010 mirror [en] mirror تلفظ 1 رأی
04/04/2010 mountain [en] mountain تلفظ -1 رأی
04/04/2010 Monday [en] Monday تلفظ -2 رأی
04/04/2010 wash [en] wash تلفظ 0 رأی
04/04/2010 route [en] route تلفظ 0 رأی
04/04/2010 roof [en] roof تلفظ 1 رأی
04/04/2010 creek [en] creek تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا


آمار کاربر

تلفظ ها: 13 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 7 رأی

نمایش ها: 3.496


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.696