کلمات تلفظ شده توسط Milee در فورو

کاربر: Milee مشترک تلفظ های Milee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/09/2013 راستشو بخواید [fa] راستشو بخواید تلفظ رأی
09/09/2013 اوربیتال [fa] اوربیتال تلفظ رأی
09/09/2013 سرعت خطی [fa] سرعت خطی تلفظ رأی
09/09/2013 اسکالر [fa] اسکالر تلفظ رأی
09/09/2013 جنبه [fa] جنبه تلفظ رأی
09/09/2013 آیینه [fa] آیینه تلفظ رأی
09/09/2013 خرازی [fa] خرازی تلفظ رأی
09/09/2013 تجاوزکارانه [fa] تجاوزکارانه تلفظ 1 رأی
09/09/2013 رویزیونیست [fa] رویزیونیست تلفظ رأی
08/09/2013 اثبات لم‬ [fa] اثبات لم‬ تلفظ رأی
08/09/2013 بردارهای یکه [fa] بردارهای یکه تلفظ رأی
08/09/2013 اسپین [fa] اسپین تلفظ رأی
08/09/2013 اظهار ناخوشی [fa] اظهار ناخوشی تلفظ رأی
08/09/2013 بادکش [fa] بادکش تلفظ رأی
08/09/2013 گرمکن [fa] گرمکن تلفظ رأی
08/09/2013 تپیدن [fa] تپیدن تلفظ رأی
08/09/2013 چسباندن [fa] چسباندن تلفظ رأی
08/09/2013 شوخی آمیز [fa] شوخی آمیز تلفظ رأی
08/09/2013 چکاندن [fa] چکاندن تلفظ رأی
08/09/2013 پیلاتس [fa] پیلاتس تلفظ رأی
08/09/2013 سينى [fa] سينى تلفظ رأی
08/09/2013 آشفتگیهای جوی [fa] آشفتگیهای جوی تلفظ رأی
08/09/2013 خط هادی [fa] خط هادی تلفظ رأی
08/09/2013 متدلوژی [fa] متدلوژی تلفظ رأی
08/09/2013 ولادیمیر پوتین [fa] ولادیمیر پوتین تلفظ رأی
08/09/2013 ضرب داخلی‌ [fa] ضرب داخلی‌ تلفظ رأی
08/09/2013 قوانین کپلر [fa] قوانین کپلر تلفظ رأی
08/09/2013 تشریع [fa] تشریع تلفظ رأی
08/09/2013 ‫ ‫بالعكس‬ [fa] ‫ ‫بالعكس‬ تلفظ رأی
08/09/2013 اسپرم [fa] اسپرم تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

Milee تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 194

واژگان افزوده شده: 55

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 5.993


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.677

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.188