کلماتی که McDutchie در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2014 schadeloosstellen [nl] schadeloosstellen تلفظ 0 رأی
06/06/2014 schadeloosgesteld [nl] schadeloosgesteld تلفظ 0 رأی
06/06/2014 schadeloos [nl] schadeloos تلفظ 0 رأی
06/06/2014 niertransplantatie [nl] niertransplantatie تلفظ 0 رأی
06/06/2014 longtransplantatie [nl] longtransplantatie تلفظ 0 رأی
06/06/2014 interieurverzorgster [nl] interieurverzorgster تلفظ 0 رأی
06/06/2014 voorkomen [nl] voorkomen تلفظ 0 رأی
01/06/2014 opveren [nl] opveren تلفظ 0 رأی
01/06/2014 rangschikken [nl] rangschikken تلفظ 0 رأی
01/06/2014 ordenen [nl] ordenen تلفظ 0 رأی
01/06/2014 overdekt [nl] overdekt تلفظ 0 رأی
01/06/2014 verkeersreglement [nl] verkeersreglement تلفظ 0 رأی
01/06/2014 brandslang [nl] brandslang تلفظ 0 رأی
01/06/2014 Pompeï [nl] Pompeï تلفظ 0 رأی
12/04/2014 slaapkamer [nl] slaapkamer تلفظ 0 رأی
11/04/2014 vermeld [nl] vermeld تلفظ 0 رأی
11/04/2014 uitgaansmogelijkheden [nl] uitgaansmogelijkheden تلفظ 0 رأی
11/04/2014 gestopt [nl] gestopt تلفظ 0 رأی
11/04/2014 taalschool [nl] taalschool تلفظ 0 رأی
11/04/2014 hoofdkostwinner [nl] hoofdkostwinner تلفظ 0 رأی
11/04/2014 verdaagd [nl] verdaagd تلفظ 0 رأی
11/04/2014 kransslagaderchirurgie [nl] kransslagaderchirurgie تلفظ 0 رأی
11/04/2014 droomdebuut [nl] droomdebuut تلفظ 0 رأی
25/02/2014 biologia [ia] biologia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 zoologia [ia] zoologia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 genetica [ia] genetica تلفظ 0 رأی
25/02/2014 fetide [ia] fetide تلفظ 0 رأی
22/01/2014 physiologia [ia] physiologia تلفظ 0 رأی
22/01/2014 organismo [ia] organismo تلفظ 0 رأی
22/01/2014 zoologic [ia] zoologic تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.108 (82 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.239

رأی‌ها: 144 رأی

نمایش‌ها: 150.960


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 106

مکان بر اساس تلفظ ها: 124