کلماتی که McDutchie در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/08/2013 cerebrocardiac [ia] cerebrocardiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 aphrodisiac [ia] aphrodisiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 anglomaniac [ia] anglomaniac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 anaphrodisiac [ia] anaphrodisiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 ammoniac [ia] ammoniac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 almanac [ia] almanac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 theomaniac [ia] theomaniac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 tictac [ia] tictac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 tombac [ia] tombac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 trictrac [ia] trictrac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 tchecoslovac [ia] tchecoslovac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 Syriac [ia] Syriac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 tac [ia] tac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 slovac [ia] slovac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 stand [ia] stand تلفظ 0 رأی
31/07/2013 simoniac [ia] simoniac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 polac [ia] polac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 quac [ia] quac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 radiopac [ia] radiopac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 peloponnesiac [ia] peloponnesiac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 paranoiac [ia] paranoiac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 sacroiliac [ia] sacroiliac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 orgiac [ia] orgiac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 lilac [ia] lilac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 maniac [ia] maniac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 megalomaniac [ia] megalomaniac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 nymphomaniac [ia] nymphomaniac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 semiopac [ia] semiopac تلفظ 0 رأی
31/07/2013 leonuro [ia] leonuro تلفظ 0 رأی
31/07/2013 isiac [ia] isiac تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.064 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.192

رأی‌ها: 128 رأی

نمایش‌ها: 117.242


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 97

مکان بر اساس تلفظ ها: 115