کلمات تلفظ شده توسط McDutchie در فورو صفحه 4.

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/07/2013 benvenita [ia] benvenita تلفظ رأی
31/07/2013 extense [ia] extense تلفظ رأی
30/07/2013 theriaca [ia] theriaca تلفظ رأی
30/07/2013 pastinaca [ia] pastinaca تلفظ رأی
30/07/2013 paca [ia] paca تلفظ رأی
30/07/2013 nymphomaniaca [ia] nymphomaniaca تلفظ رأی
30/07/2013 alpaca [ia] alpaca تلفظ رأی
30/07/2013 casaca [ia] casaca تلفظ رأی
30/07/2013 Americium [ia] Americium تلفظ رأی
30/07/2013 actinium [ia] actinium تلفظ رأی
30/07/2013 aluminium [ia] aluminium تلفظ رأی
30/07/2013 antimonio [ia] antimonio تلفظ رأی
30/07/2013 germanium [ia] germanium تلفظ رأی
30/07/2013 fluor [ia] fluor تلفظ رأی
30/07/2013 francium [ia] francium تلفظ رأی
30/07/2013 gadolinium [ia] gadolinium تلفظ رأی
30/07/2013 gallium [ia] gallium تلفظ رأی
30/07/2013 erbium [ia] erbium تلفظ رأی
30/07/2013 europium [ia] europium تلفظ رأی
30/07/2013 fermium [ia] fermium تلفظ رأی
30/07/2013 cesium [ia] cesium تلفظ رأی
30/07/2013 chloro [ia] chloro تلفظ رأی
30/07/2013 einsteinium [ia] einsteinium تلفظ رأی
30/07/2013 chromo [ia] chromo تلفظ رأی
30/07/2013 cobalt [ia] cobalt تلفظ رأی
30/07/2013 copernicium [ia] copernicium تلفظ رأی
30/07/2013 curium [ia] curium تلفظ رأی
30/07/2013 darmstadtium [ia] darmstadtium تلفظ رأی
30/07/2013 dubnium [ia] dubnium تلفظ رأی
30/07/2013 dysprosium [ia] dysprosium تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

وب: http://www.interlingua.com/

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 3.008 (73 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.181

رأی ها: 112 رأی

نمایش ها: 97.481


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 88

مکان بر اساس تلفظ ها: 107