کلماتی که McDutchie در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/04/2014 kransslagaderchirurgie [nl] kransslagaderchirurgie تلفظ 0 رأی
11/04/2014 droomdebuut [nl] droomdebuut تلفظ 0 رأی
25/02/2014 biologia [ia] biologia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 zoologia [ia] zoologia تلفظ 0 رأی
25/02/2014 genetica [ia] genetica تلفظ 0 رأی
25/02/2014 fetide [ia] fetide تلفظ 0 رأی
22/01/2014 physiologia [ia] physiologia تلفظ 0 رأی
22/01/2014 organismo [ia] organismo تلفظ 0 رأی
22/01/2014 zoologic [ia] zoologic تلفظ 0 رأی
22/01/2014 proteina [ia] proteina تلفظ 0 رأی
22/01/2014 creation [ia] creation تلفظ 0 رأی
22/01/2014 genetic [ia] genetic تلفظ 0 رأی
22/01/2014 reproduction [ia] reproduction تلفظ 0 رأی
21/11/2013 Haber [ia] Haber تلفظ 0 رأی
02/08/2013 voluntari [ia] voluntari تلفظ 1 رأی
02/08/2013 retrospectiva [ia] retrospectiva تلفظ 0 رأی
02/08/2013 paradisiac [ia] paradisiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 attitude [ia] attitude تلفظ 0 رأی
02/08/2013 aptitude [ia] aptitude تلفظ 0 رأی
02/08/2013 amplitude [ia] amplitude تلفظ 0 رأی
02/08/2013 Austriac [ia] Austriac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 bivac [ia] bivac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 bosniac [ia] bosniac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 bric-à-brac [ia] bric-à-brac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 cardiac [ia] cardiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 celiac [ia] celiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 cerebrocardiac [ia] cerebrocardiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 aphrodisiac [ia] aphrodisiac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 anglomaniac [ia] anglomaniac تلفظ 0 رأی
02/08/2013 anaphrodisiac [ia] anaphrodisiac تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.089 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.220

رأی‌ها: 137 رأی

نمایش‌ها: 124.371


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 100

مکان بر اساس تلفظ ها: 116