کلماتی که McDutchie در فوروو تلفظ کرده

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/03/2015 februario [ia] februario تلفظ 0 رأی
31/12/2014 natuurlijke selectie [nl] natuurlijke selectie تلفظ 0 رأی
31/12/2014 afspelen [nl] afspelen تلفظ 0 رأی
31/12/2014 visiteren [nl] visiteren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 halfparasiet [nl] halfparasiet تلفظ 0 رأی
31/12/2014 impregneren [nl] impregneren تلفظ 0 رأی
31/12/2014 fanfare [nl] fanfare تلفظ 0 رأی
31/12/2014 op zijn stokpaardje zitten [nl] op zijn stokpaardje zitten تلفظ 0 رأی
31/12/2014 overlevende [nl] overlevende تلفظ 0 رأی
31/12/2014 nietsbetekenend [nl] nietsbetekenend تلفظ 0 رأی
31/12/2014 jaarwisseling [nl] jaarwisseling تلفظ 0 رأی
31/12/2014 oudejaarsdag [nl] oudejaarsdag تلفظ 0 رأی
31/12/2014 inwerkingtreding [nl] inwerkingtreding تلفظ 0 رأی
31/12/2014 kapitaal [nl] kapitaal تلفظ 0 رأی
31/12/2014 brasserie [nl] brasserie تلفظ 0 رأی
31/12/2014 kindercorrespondent [nl] kindercorrespondent تلفظ 0 رأی
31/12/2014 deeg [nl] deeg تلفظ 0 رأی
31/12/2014 januario [ia] januario تلفظ 1 رأی
29/12/2014 neurologia [ia] neurologia تلفظ 0 رأی
29/12/2014 neurologic [ia] neurologic تلفظ 1 رأی
29/12/2014 benediction [ia] benediction تلفظ 0 رأی
28/11/2014 cochietto [ia] cochietto تلفظ 0 رأی
24/11/2014 lection [ia] lection تلفظ 0 رأی
23/11/2014 polikliniek [nl] polikliniek تلفظ 1 رأی
23/11/2014 verslavingsprobleem [nl] verslavingsprobleem تلفظ 0 رأی
23/11/2014 dagbehandeling [nl] dagbehandeling تلفظ 0 رأی
23/11/2014 avondster [nl] avondster تلفظ 0 رأی
23/11/2014 inloopsessie [nl] inloopsessie تلفظ 1 رأی
23/11/2014 handelsmissie [nl] handelsmissie تلفظ 0 رأی
23/11/2014 pietenstrijd [nl] pietenstrijd تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.108 (82 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.239

رأی‌ها: 144 رأی

نمایش‌ها: 150.209


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 106

مکان بر اساس تلفظ ها: 124