کلماتی که McDutchie در فوروو تلفظ کرده

کاربر: McDutchie ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های McDutchie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/11/2014 cochietto [ia] cochietto تلفظ 0 رأی
24/11/2014 lection [ia] lection تلفظ 0 رأی
23/11/2014 polikliniek [nl] polikliniek تلفظ 1 رأی
23/11/2014 verslavingsprobleem [nl] verslavingsprobleem تلفظ 0 رأی
23/11/2014 dagbehandeling [nl] dagbehandeling تلفظ 0 رأی
23/11/2014 avondster [nl] avondster تلفظ 0 رأی
23/11/2014 inloopsessie [nl] inloopsessie تلفظ 1 رأی
23/11/2014 handelsmissie [nl] handelsmissie تلفظ 0 رأی
23/11/2014 pietenstrijd [nl] pietenstrijd تلفظ 0 رأی
23/11/2014 sessie [nl] sessie تلفظ 1 رأی
23/11/2014 archiefbescheiden [nl] archiefbescheiden تلفظ 0 رأی
23/11/2014 archiefbewaarplaats [nl] archiefbewaarplaats تلفظ 0 رأی
23/11/2014 archiefbeheerder [nl] archiefbeheerder تلفظ 0 رأی
23/11/2014 vestigingswapen [nl] vestigingswapen تلفظ 0 رأی
23/11/2014 Russische taal [nl] Russische taal تلفظ 1 رأی
23/11/2014 afmeldkosten [nl] afmeldkosten تلفظ 0 رأی
23/11/2014 aflevergarantie [nl] aflevergarantie تلفظ 0 رأی
23/11/2014 budgetpolis [nl] budgetpolis تلفظ 0 رأی
23/11/2014 schootsveld [nl] schootsveld تلفظ 0 رأی
23/11/2014 afgrijpen [nl] afgrijpen تلفظ 1 رأی
23/11/2014 grijpend [nl] grijpend تلفظ 1 رأی
23/11/2014 kalkoenkwekerij [nl] kalkoenkwekerij تلفظ 1 رأی
23/11/2014 mededingingswetgeving [nl] mededingingswetgeving تلفظ 0 رأی
23/11/2014 kleedgeld [nl] kleedgeld تلفظ 0 رأی
23/11/2014 introductiedag [nl] introductiedag تلفظ 0 رأی
23/11/2014 existentieel [nl] existentieel تلفظ 1 رأی
19/09/2014 sacerdote [ia] sacerdote تلفظ 0 رأی
25/08/2014 Groningen [nl] Groningen تلفظ 0 رأی
19/07/2014 noenmaal [nl] noenmaal تلفظ 0 رأی
19/07/2014 nodiger [nl] nodiger تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

McDutchie تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 3.089 (78 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.220

رأی‌ها: 137 رأی

نمایش‌ها: 124.335


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 100

مکان بر اساس تلفظ ها: 116