کلمات تلفظ شده توسط MasamiK در فورو

کاربر: MasamiK مشترک تلفظ های MasamiK شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/05/2013 jinsão [pt] jinsão تلفظ رأی
03/05/2013 jinriquixá [pt] jinriquixá تلفظ رأی
03/05/2013 jiquiriçaense [pt] jiquiriçaense تلفظ رأی
03/05/2013 jeu de mots [pt] jeu de mots تلفظ 1 رأی
03/05/2013 gleicheniácea [pt] gleicheniácea تلفظ رأی
03/05/2013 guaiamu [pt] guaiamu تلفظ رأی
03/05/2013 hiauim [pt] hiauim تلفظ رأی
03/05/2013 hidrofiídeo [pt] hidrofiídeo تلفظ رأی
03/05/2013 tijibu [pt] tijibu تلفظ رأی
03/05/2013 freeiro [pt] freeiro تلفظ رأی
03/05/2013 virar frege [pt] virar frege تلفظ رأی
03/05/2013 djidiu [pt] djidiu تلفظ رأی
03/05/2013 djallaba [pt] djallaba تلفظ رأی
18/04/2013 Michel Thiollent [pt] Michel Thiollent تلفظ رأی
18/04/2013 Sérgio Görgen [pt] Sérgio Görgen تلفظ رأی
13/04/2013 Post-It [pt] Post-It تلفظ رأی
13/04/2013 prodigalizais [pt] prodigalizais تلفظ رأی
13/04/2013 deleátur [pt] deleátur تلفظ رأی
13/04/2013 cremalheiras [pt] cremalheiras تلفظ رأی
13/04/2013 às pampas [pt] às pampas تلفظ رأی
11/01/2013 feiume [pt] feiume تلفظ رأی
11/01/2013 ortonímia [pt] ortonímia تلفظ رأی
11/01/2013 tzaréviche [pt] tzaréviche تلفظ رأی
11/01/2013 mazelas [pt] mazelas تلفظ رأی
10/01/2013 digitalização [pt] digitalização تلفظ رأی
10/01/2013 desumanidade [pt] desumanidade تلفظ رأی
10/01/2013 poesia parnasiana [pt] poesia parnasiana تلفظ رأی
10/01/2013 cargo eletivo [pt] cargo eletivo تلفظ رأی
10/01/2013 microssérie [pt] microssérie تلفظ رأی
10/01/2013 quimioterápico [pt] quimioterápico تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

MasamiK تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 531 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 54

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 17.388


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.684

مکان بر اساس تلفظ ها: 454