کلمات تلفظ شده توسط Marranzanu در فورو

کاربر: Marranzanu ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Marranzanu شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/10/2013 gnummuliatu [scn] gnummuliatu تلفظ 0 رأی
13/10/2013 scanciari [scn] scanciari تلفظ 0 رأی
13/10/2013 manigghia [scn] manigghia تلفظ 0 رأی
13/10/2013 paranculu [scn] paranculu تلفظ 0 رأی
13/10/2013 visula [scn] visula تلفظ 0 رأی
13/10/2013 rustutu [scn] rustutu تلفظ 0 رأی
25/01/2013 olio essenziale [it] olio essenziale تلفظ 0 رأی
25/01/2013 reazione a catena [it] reazione a catena تلفظ 0 رأی
25/01/2013 crivello di Eratostene [it] crivello di Eratostene تلفظ 0 رأی
25/01/2013 dallo [it] dallo تلفظ 0 رأی
25/01/2013 cattiano [it] cattiano تلفظ 0 رأی
25/01/2013 costituzione rigida [it] costituzione rigida تلفظ 0 رأی
25/01/2013 tiro al piattello [it] tiro al piattello تلفظ 0 رأی
25/01/2013 scena madre [it] scena madre تلفظ 0 رأی
25/01/2013 ingaggiano [it] ingaggiano تلفظ 0 رأی
25/01/2013 atto elicito [it] atto elicito تلفظ 0 رأی
24/01/2013 convertitevi [it] convertitevi تلفظ 0 رأی
24/01/2013 calcio di rigore [it] calcio di rigore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/01/2013 ravvediti [it] ravvediti تلفظ 0 رأی
12/01/2013 urbinate [it] urbinate تلفظ 0 رأی
03/01/2013 urgono [it] urgono تلفظ 0 رأی
03/01/2013 tintoria [it] tintoria تلفظ 0 رأی
03/01/2013 ghioviri [scn] ghioviri تلفظ 0 رأی
14/06/2012 ලංකා [si] ලංකා تلفظ 0 رأی
08/06/2012 Moira [it] Moira تلفظ 0 رأی
08/06/2012 strigghiu [scn] strigghiu تلفظ 0 رأی
02/06/2012 mela [scn] mela تلفظ 0 رأی
02/06/2012 melu [scn] melu تلفظ 0 رأی
02/06/2012 pupiddu [scn] pupiddu تلفظ 0 رأی
02/06/2012 zuppari [scn] zuppari تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

وب: http://www.facebook.com/#!/michele.disalvo

Marranzanu تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.566 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5.945

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 59.296


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 65

مکان بر اساس تلفظ ها: 124