کلمات تلفظ شده توسط Marijaa در فورو

کاربر: Marijaa مشترک تلفظ های Marijaa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/10/2010 Karađorđeva šnicla [sr] Karađorđeva šnicla تلفظ رأی
15/09/2010 Cvetkovic [sr] Cvetkovic تلفظ رأی
15/09/2010 tanjir [sr] tanjir تلفظ رأی
30/08/2010 омладина [sr] омладина تلفظ رأی
30/08/2010 одсјај [sr] одсјај تلفظ رأی
30/08/2010 Никола Тесла / Nikola Tesla [sr] Никола Тесла / Nikola Tesla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/08/2010 осим [sr] осим تلفظ رأی
30/08/2010 поље [sr] поље تلفظ رأی
30/08/2010 продукт [sr] продукт تلفظ رأی
30/08/2010 наивно [sr] наивно تلفظ رأی
30/08/2010 хаотично [sr] хаотично تلفظ رأی
30/08/2010 физиолог [sr] физиолог تلفظ رأی
30/08/2010 фитопатолог [sr] фитопатолог تلفظ رأی
30/08/2010 Дон Кихот [sr] Дон Кихот تلفظ رأی
30/08/2010 луда [sr] луда تلفظ رأی
30/08/2010 дебело [sr] дебело تلفظ رأی
30/08/2010 де-факто [sr] де-факто تلفظ رأی
30/08/2010 Малина [sr] Малина تلفظ رأی
30/08/2010 извод [sr] извод تلفظ رأی
30/08/2010 Душан Бајевић [sr] Душан Бајевић تلفظ رأی
18/08/2010 гомила [sr] гомила تلفظ رأی
18/08/2010 годишње доба [sr] годишње доба تلفظ رأی
18/08/2010 веза [sr] веза تلفظ رأی
18/08/2010 датум [sr] датум تلفظ رأی
18/08/2010 век [sr] век تلفظ رأی
18/08/2010 дан [sr] дан تلفظ رأی
18/08/2010 али [sr] али تلفظ رأی
18/08/2010 ваљда [sr] ваљда تلفظ رأی
18/08/2010 Ван [sr] Ван تلفظ رأی
18/08/2010 крај [sr] крај تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: صربستان

Marijaa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 194 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 18.094


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.113

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.188