کلمات تلفظ شده توسط MarieSophie در فورو

کاربر: MarieSophie مشترک تلفظ های MarieSophie شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/02/2014 Cormeilles-en-Parisis [fr] Cormeilles-en-Parisis تلفظ 0 رأی
27/02/2014 les engins de chantier [fr] les engins de chantier تلفظ 0 رأی
27/02/2014 horaires d’ouverture [fr] horaires d’ouverture تلفظ 1 رأی
27/02/2014 Le Beau Serge [fr] Le Beau Serge تلفظ 0 رأی
27/02/2014 impliquées [fr] impliquées تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Il reviendra [fr] Il reviendra تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Je vous verrai ce soir [fr] Je vous verrai ce soir تلفظ 0 رأی
27/02/2014 anti-cernes [fr] anti-cernes تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Nous nous verrons à six heures [fr] Nous nous verrons à six heures تلفظ 0 رأی
27/02/2014 D'où es-tu ? [fr] D'où es-tu ? تلفظ 1 رأی
27/02/2014 nous serons là vers neuf heures [fr] nous serons là vers neuf heures تلفظ 0 رأی
27/02/2014 Le train part à neuf heures quarante [fr] Le train part à neuf heures quarante تلفظ 0 رأی
27/02/2014 huit heures [fr] huit heures تلفظ 0 رأی
15/01/2013 Vin d' honneur [fr] Vin d' honneur تلفظ 0 رأی
04/10/2012 entouraient [fr] entouraient تلفظ 0 رأی
04/10/2012 L’Angleterre [fr] L’Angleterre تلفظ 0 رأی
04/10/2012 leader [fr] leader تلفظ 1 رأی
23/02/2010 le Pas du Curé [fr] le Pas du Curé تلفظ 0 رأی
23/02/2010 glaciologue [fr] glaciologue تلفظ 0 رأی
23/02/2010 carottage [fr] carottage تلفظ 0 رأی
23/02/2010 fluctuation climatique [fr] fluctuation climatique تلفظ 0 رأی
23/02/2010 instruments de bord [fr] instruments de bord تلفظ 0 رأی
23/02/2010 radio-altimètre [fr] radio-altimètre تلفظ 0 رأی
23/02/2010 stabilité de route [fr] stabilité de route تلفظ 0 رأی
23/02/2010 Cicéron [fr] Cicéron تلفظ 0 رأی
23/02/2010 vérin hydraulique [fr] vérin hydraulique تلفظ 0 رأی
23/02/2010 bielle de commande [fr] bielle de commande تلفظ 0 رأی
23/02/2010 retour d'effort [fr] retour d'effort تلفظ 0 رأی
23/02/2010 sonde de température totale [fr] sonde de température totale تلفظ 0 رأی
23/02/2010 dégivrer [fr] dégivrer تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

MarieSophie تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 59 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 8.501


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.271

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.228