کلماتی که MargaritaKiuru در فوروو تلفظ کرده

کاربر: MargaritaKiuru مشترک تلفظ‌های MargaritaKiuru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2013 Царскосельский тракт [ru] Царскосельский тракт تلفظ 0 رأی
27/02/2013 хребтах [ru] хребтах تلفظ 0 رأی
27/02/2013 гористой [ru] гористой تلفظ 0 رأی
27/02/2013 относящейся [ru] относящейся تلفظ 0 رأی
27/02/2013 лагерями [ru] лагерями تلفظ 0 رأی
27/02/2013 холмах [ru] холмах تلفظ 0 رأی
27/02/2013 песчинок [ru] песчинок تلفظ 0 رأی
27/02/2013 гористую [ru] гористую تلفظ 0 رأی
27/02/2013 смотрин [ru] смотрин تلفظ 0 رأی
27/02/2013 Десять негритят [ru] Десять негритят تلفظ 0 رأی
27/02/2013 Торгуево [ru] Торгуево تلفظ 0 رأی
27/02/2013 портного [ru] портного تلفظ 0 رأی
26/02/2013 этапа [ru] этапа تلفظ 0 رأی
26/02/2013 вась-вась [ru] вась-вась تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 Мистер Лестрейд [ru] Мистер Лестрейд تلفظ 0 رأی
26/02/2013 потрясением [ru] потрясением تلفظ 0 رأی
26/02/2013 валтузить [ru] валтузить تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 слепому [ru] слепому تلفظ 0 رأی
26/02/2013 накеросиниться [ru] накеросиниться تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 возвращал [ru] возвращал تلفظ 0 رأی
26/02/2013 Миссис Хадсон [ru] Миссис Хадсон تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/02/2013 Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен [ru] Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен تلفظ 0 رأی
22/02/2013 Фердинанд Фёдорович Винцингероде [ru] Фердинанд Фёдорович Винцингероде تلفظ 0 رأی
22/02/2013 Сергей Владимирович Бодров [ru] Сергей Владимирович Бодров تلفظ 0 رأی
19/02/2013 Вечерю [ru] Вечерю تلفظ 0 رأی
19/02/2013 приглашению [ru] приглашению تلفظ 0 رأی
19/02/2013 исцелить [ru] исцелить تلفظ 0 رأی
19/02/2013 страдает [ru] страдает تلفظ 0 رأی
19/02/2013 Сергей Безруков [ru] Сергей Безруков تلفظ 0 رأی
12/02/2013 Государственного [ru] Государственного تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout Mon métier est navigation et génie maritime.

I'm a journalist working in the agency of shipping and navigation.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

MargaritaKiuru تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 75 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 5.186


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.073

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.038