کلماتی که MargaritaKiuru در فوروو تلفظ کرده

کاربر: MargaritaKiuru مشترک تلفظ‌های MargaritaKiuru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/04/2015 интересен [ru] интересен تلفظ 0 رأی
11/04/2015 счастливого пути [ru] счастливого пути تلفظ 0 رأی
02/12/2014 Введенское [ru] Введенское تلفظ 0 رأی
02/12/2014 русскость [ru] русскость تلفظ 0 رأی
02/12/2014 глядишь [ru] глядишь تلفظ 0 رأی
02/12/2014 трёхэтажные [ru] трёхэтажные تلفظ 0 رأی
02/12/2014 баллов [ru] баллов تلفظ 0 رأی
02/12/2014 боялось [ru] боялось تلفظ 0 رأی
02/12/2014 прокрустово ложе [ru] прокрустово ложе تلفظ 0 رأی
01/12/2014 приведенной [ru] приведенной تلفظ 0 رأی
01/12/2014 по ходу [ru] по ходу تلفظ 0 رأی
01/12/2014 обратить в бегство [ru] обратить в бегство تلفظ 0 رأی
01/12/2014 граничащим [ru] граничащим تلفظ 0 رأی
01/12/2014 с какой ноги [ru] с какой ноги تلفظ 0 رأی
01/12/2014 легкомыслием [ru] легкомыслием تلفظ 0 رأی
01/12/2014 трёхэтажная [ru] трёхэтажная تلفظ 0 رأی
01/12/2014 как должное [ru] как должное تلفظ 0 رأی
01/12/2014 Бельские [ru] Бельские تلفظ 0 رأی
01/12/2014 князей [ru] князей تلفظ 0 رأی
01/12/2014 побелить [ru] побелить تلفظ 0 رأی
28/11/2014 самурайской [ru] самурайской تلفظ 0 رأی
28/11/2014 сколоченными [ru] сколоченными تلفظ 0 رأی
28/11/2014 уговорю [ru] уговорю تلفظ 0 رأی
28/11/2014 противопоставляет [ru] противопоставляет تلفظ 0 رأی
28/11/2014 перевоспитает [ru] перевоспитает تلفظ 0 رأی
28/11/2014 летописным [ru] летописным تلفظ 0 رأی
28/11/2014 оговоры [ru] оговоры تلفظ 0 رأی
28/11/2014 озёрами [ru] озёрами تلفظ 0 رأی
28/11/2014 выразился [ru] выразился تلفظ 0 رأی
28/11/2014 рижскому [ru] рижскому تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout. Mon métier, c'est la navigation et le génie maritime.

I'm a journalist working in the shipping and navigation agency.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

MargaritaKiuru تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 289 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 29

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 7.892


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.159

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.037