کلمات تلفظ شده توسط MargaritaKiuru در فورو

کاربر: MargaritaKiuru مشترک تلفظ های MargaritaKiuru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/10/2013 Царскосельский тракт [ru] Царскосельский тракт تلفظ رأی
27/02/2013 хребтах [ru] хребтах تلفظ رأی
27/02/2013 гористой [ru] гористой تلفظ رأی
27/02/2013 относящейся [ru] относящейся تلفظ رأی
27/02/2013 лагерями [ru] лагерями تلفظ رأی
27/02/2013 холмах [ru] холмах تلفظ رأی
27/02/2013 песчинок [ru] песчинок تلفظ رأی
27/02/2013 гористую [ru] гористую تلفظ رأی
27/02/2013 смотрин [ru] смотрин تلفظ رأی
27/02/2013 Десять негритят [ru] Десять негритят تلفظ رأی
27/02/2013 Торгуево [ru] Торгуево تلفظ رأی
27/02/2013 портного [ru] портного تلفظ رأی
26/02/2013 этапа [ru] этапа تلفظ رأی
26/02/2013 вась-вась [ru] вась-вась تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 Мистер Лестрейд [ru] Мистер Лестрейд تلفظ رأی
26/02/2013 потрясением [ru] потрясением تلفظ رأی
26/02/2013 валтузить [ru] валтузить تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 слепому [ru] слепому تلفظ رأی
26/02/2013 накеросиниться [ru] накеросиниться تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2013 возвращал [ru] возвращал تلفظ رأی
26/02/2013 Миссис Хадсон [ru] Миссис Хадсон تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/02/2013 Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен [ru] Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен تلفظ رأی
22/02/2013 Фердинанд Фёдорович Винцингероде [ru] Фердинанд Фёдорович Винцингероде تلفظ رأی
22/02/2013 Сергей Владимирович Бодров [ru] Сергей Владимирович Бодров تلفظ رأی
19/02/2013 Вечерю [ru] Вечерю تلفظ رأی
19/02/2013 приглашению [ru] приглашению تلفظ رأی
19/02/2013 исцелить [ru] исцелить تلفظ رأی
19/02/2013 страдает [ru] страдает تلفظ رأی
19/02/2013 Сергей Безруков [ru] Сергей Безруков تلفظ رأی
12/02/2013 Государственного [ru] Государственного تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout Mon métier est navigation et génie maritime.

I'm a journalist working in the agency of shipping and navigation.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

MargaritaKiuru تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 78 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 3.737


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.609

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.584