کلماتی که MargaritaKiuru در فوروو تلفظ کرده

کاربر: MargaritaKiuru مشترک تلفظ‌های MargaritaKiuru شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/11/2014 проволоках [ru] проволоках تلفظ 0 رأی
26/11/2014 бесчестии [ru] бесчестии تلفظ 0 رأی
26/11/2014 дубленочке [ru] дубленочке تلفظ 0 رأی
26/11/2014 дилижансу [ru] дилижансу تلفظ 0 رأی
26/11/2014 ремарку [ru] ремарку تلفظ 0 رأی
26/11/2014 сокрушительной [ru] сокрушительной تلفظ 0 رأی
26/11/2014 свет в конце тоннеля [ru] свет в конце тоннеля تلفظ 0 رأی
26/11/2014 печенежского [ru] печенежского تلفظ 0 رأی
26/11/2014 рыканием [ru] рыканием تلفظ 0 رأی
26/11/2014 дискотекой [ru] дискотекой تلفظ 0 رأی
26/11/2014 камергера [ru] камергера تلفظ 0 رأی
26/11/2014 октаву [ru] октаву تلفظ 0 رأی
26/11/2014 брокера [ru] брокера تلفظ 0 رأی
26/11/2014 сохранением [ru] сохранением تلفظ 0 رأی
26/11/2014 скоту [ru] скоту تلفظ 0 رأی
26/11/2014 жеваная [ru] жеваная تلفظ 0 رأی
26/11/2014 осененными [ru] осененными تلفظ 0 رأی
26/11/2014 столбовых [ru] столбовых تلفظ 0 رأی
26/11/2014 поклоняющаяся [ru] поклоняющаяся تلفظ 0 رأی
26/11/2014 добытую [ru] добытую تلفظ 0 رأی
26/11/2014 городошников [ru] городошников تلفظ 0 رأی
26/11/2014 городами [ru] городами تلفظ 0 رأی
26/11/2014 трудовых [ru] трудовых تلفظ 0 رأی
26/11/2014 старогородский [ru] старогородский تلفظ 0 رأی
26/11/2014 урожденной [ru] урожденной تلفظ 0 رأی
26/11/2014 переводов [ru] переводов تلفظ 0 رأی
26/11/2014 коллективов [ru] коллективов تلفظ 0 رأی
26/10/2013 Царскосельский тракт [ru] Царскосельский тракт تلفظ 0 رأی
27/02/2013 хребтах [ru] хребтах تلفظ 0 رأی
27/02/2013 гористой [ru] гористой تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Журналист, который интересуется новостями со всего мира

Je suis journalist qui s'intéresse à tout Mon métier est navigation et génie maritime.

I'm a journalist working in the agency of shipping and navigation.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: روسیه

MargaritaKiuru تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 102 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 18

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 5.259


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.026

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.319