کلمات تلفظ شده توسط Marcos_Arg در فورو

کاربر: Marcos_Arg مشترک تلفظ های Marcos_Arg شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/12/2009 aminorar [es] aminorar تلفظ رأی
08/12/2009 recopilar [es] recopilar تلفظ رأی
08/12/2009 recostarse [es] recostarse تلفظ رأی
08/12/2009 recoveco [es] recoveco تلفظ رأی
08/12/2009 reconvención [es] reconvención تلفظ رأی
08/12/2009 recoser [es] recoser تلفظ رأی
08/12/2009 recorte [es] recorte تلفظ رأی
08/12/2009 recortado [es] recortado تلفظ رأی
08/12/2009 recortadura [es] recortadura تلفظ رأی
08/12/2009 dentado [es] dentado تلفظ رأی
08/12/2009 rebasamiento [es] rebasamiento تلفظ رأی
08/12/2009 resistir [es] resistir تلفظ رأی
08/12/2009 rebenque [es] rebenque تلفظ رأی
08/12/2009 irritarse [es] irritarse تلفظ رأی
08/12/2009 rebasar [es] rebasar تلفظ رأی
08/12/2009 acatar [es] acatar تلفظ رأی
08/12/2009 aceptador [es] aceptador تلفظ رأی
08/12/2009 evocar [es] evocar تلفظ رأی
08/12/2009 recibidor [es] recibidor تلفظ رأی
08/12/2009 cobrador [es] cobrador تلفظ رأی
08/12/2009 transmisor [es] transmisor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/12/2009 reconciliador [es] reconciliador تلفظ رأی
08/12/2009 reconocerse [es] reconocerse تلفظ رأی
08/12/2009 intercesión [es] intercesión تلفظ رأی
08/12/2009 reconcomerse [es] reconcomerse تلفظ رأی
08/12/2009 reconfortar [es] reconfortar تلفظ رأی
08/12/2009 recóndito [es] recóndito تلفظ رأی
08/12/2009 reconciliarse [es] reconciliarse تلفظ رأی
08/12/2009 reconstituir [es] reconstituir تلفظ رأی
08/12/2009 reconstituirse [es] reconstituirse تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آرژانتین

Marcos_Arg تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 400 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 171

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 22.722


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 766

مکان بر اساس تلفظ ها: 618