کلماتی که Marciacamara در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: Marciacamara مشترک تلفظ‌های Marciacamara شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/07/2009 nuclear [pt] nuclear تلفظ 0 رأی
02/07/2009 ocidente [pt] ocidente تلفظ 0 رأی
02/07/2009 despedir [pt] despedir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 errôneo [pt] errôneo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 idêntico [pt] idêntico تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sensível [pt] sensível تلفظ 0 رأی
02/07/2009 cápsula [pt] cápsula تلفظ 0 رأی
02/07/2009 prólogo [pt] prólogo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 truta [pt] truta تلفظ 0 رأی
02/07/2009 cansar [pt] cansar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] Cidade do Cabo تلفظ 0 رأی
02/07/2009 amada [pt] amada تلفظ 0 رأی
02/07/2009 ciúme [pt] ciúme تلفظ 0 رأی
02/07/2009 reiterar [pt] reiterar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 diferenciar [pt] diferenciar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sistema [pt] sistema تلفظ 0 رأی
02/07/2009 parecer [pt] parecer تلفظ 0 رأی
02/07/2009 designar [pt] designar تلفظ 0 رأی
02/07/2009 sequer [pt] sequer تلفظ 0 رأی
02/07/2009 gravura [pt] gravura تلفظ 0 رأی
02/07/2009 eventualidade [pt] eventualidade تلفظ 0 رأی
02/07/2009 eventual [pt] eventual تلفظ 0 رأی
02/07/2009 em princípio [pt] em princípio تلفظ 0 رأی
02/07/2009 comando [pt] comando تلفظ 0 رأی
02/07/2009 etíope [pt] etíope تلفظ 0 رأی
02/07/2009 secundário [pt] secundário تلفظ 0 رأی
02/07/2009 chagas [pt] chagas تلفظ 0 رأی
02/07/2009 vagaroso [pt] vagaroso تلفظ 0 رأی
02/07/2009 mártir [pt] mártir تلفظ 0 رأی
02/07/2009 aparador [pt] aparador تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Hi there, I'm Marcia Câmara. Brazilian. Journalist. Radio producer and presenter. Mezzo-soprano. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy's reader. Sophie Kinsella and Marian Keys reader. Outgoing. Talkative. Not a too bad dancer. Really, really a bad dancer. Actually, a disaster on the floor. Sushi lover. Music maniac. Messy. Dizzy. It seems Im always a little too late. =/

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

Marciacamara تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 226 (15 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 23 رأی

نمایش‌ها: 23.919


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.810

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.245