کلمات تلفظ شده توسط Marciacamara در فورو صفحه 2.

کاربر: Marciacamara مشترک تلفظ های Marciacamara شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/07/2009 nuclear [pt] nuclear تلفظ رأی
02/07/2009 ocidente [pt] ocidente تلفظ رأی
02/07/2009 despedir [pt] despedir تلفظ رأی
02/07/2009 errôneo [pt] errôneo تلفظ رأی
02/07/2009 idêntico [pt] idêntico تلفظ رأی
02/07/2009 sensível [pt] sensível تلفظ رأی
02/07/2009 cápsula [pt] cápsula تلفظ رأی
02/07/2009 prólogo [pt] prólogo تلفظ رأی
02/07/2009 truta [pt] truta تلفظ رأی
02/07/2009 cansar [pt] cansar تلفظ رأی
02/07/2009 Cidade do Cabo [pt] Cidade do Cabo تلفظ رأی
02/07/2009 amada [pt] amada تلفظ رأی
02/07/2009 ciúme [pt] ciúme تلفظ رأی
02/07/2009 reiterar [pt] reiterar تلفظ رأی
02/07/2009 diferenciar [pt] diferenciar تلفظ رأی
02/07/2009 sistema [pt] sistema تلفظ رأی
02/07/2009 parecer [pt] parecer تلفظ رأی
02/07/2009 designar [pt] designar تلفظ رأی
02/07/2009 sequer [pt] sequer تلفظ رأی
02/07/2009 gravura [pt] gravura تلفظ رأی
02/07/2009 eventualidade [pt] eventualidade تلفظ رأی
02/07/2009 eventual [pt] eventual تلفظ رأی
02/07/2009 em princípio [pt] em princípio تلفظ رأی
02/07/2009 comando [pt] comando تلفظ رأی
02/07/2009 etíope [pt] etíope تلفظ رأی
02/07/2009 secundário [pt] secundário تلفظ رأی
02/07/2009 chagas [pt] chagas تلفظ رأی
02/07/2009 vagaroso [pt] vagaroso تلفظ رأی
02/07/2009 mártir [pt] mártir تلفظ رأی
02/07/2009 aparador [pt] aparador تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Hi there, I'm Marcia Câmara. Brazilian. Journalist. Radio producer and presenter. Mezzo-soprano. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy's reader. Sophie Kinsella and Marian Keys reader. Outgoing. Talkative. Not a too bad dancer. Really, really a bad dancer. Actually, a disaster on the floor. Sushi lover. Music maniac. Messy. Dizzy. It seems Im always a little too late. =/

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

وب: http://twitter.com/marciacamara

Marciacamara تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 227 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 16.144


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.699

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.014