کلمات تلفظ شده توسط MarcCapa در فورو

کاربر: MarcCapa مشترک تلفظ های MarcCapa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/04/2010 Hong Kong [en] Hong Kong تلفظ رأی
12/03/2010 nigger [en] nigger تلفظ -3 رأی
12/03/2010 paralinguistic [en] paralinguistic تلفظ رأی
12/03/2010 besieged [en] besieged تلفظ رأی
12/03/2010 predominantly [en] predominantly تلفظ رأی
12/03/2010 94 [en] 94 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2010 Scotland [en] Scotland تلفظ 0 رأی
07/03/2010 Cowden Syndrome [en] Cowden Syndrome تلفظ رأی
07/03/2010 The northwest territories [en] The northwest territories تلفظ رأی
07/03/2010 Jonathan Mann [en] Jonathan Mann تلفظ رأی
07/03/2010 shopping centre [en] shopping centre تلفظ رأی
07/03/2010 department store [en] department store تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2010 railway station [en] railway station تلفظ رأی
07/03/2010 sports centre [en] sports centre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2010 town hall [en] town hall تلفظ رأی
07/03/2010 police station [en] police station تلفظ رأی
02/03/2010 serendipity [en] serendipity تلفظ رأی
02/03/2010 Weegie [en] Weegie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2009 Dwindled [en] Dwindled تلفظ رأی
26/08/2009 adolescence [en] adolescence تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
26/08/2009 succumbing [en] succumbing تلفظ رأی
26/08/2009 Edinburgh [en] Edinburgh تلفظ 0 رأی
17/06/2009 name [en] name تلفظ رأی
17/06/2009 Bonnie [en] Bonnie تلفظ 1 رأی
17/06/2009 cellar door [en] cellar door تلفظ رأی
17/06/2009 Hibernian [en] Hibernian تلفظ رأی
17/06/2009 Martin [en] Martin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/06/2009 Marc [en] Marc تلفظ رأی
17/06/2009 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

MarcCapa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 29 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 8.202


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 39.720

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.535