کلماتی که Malvarez در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Malvarez مشترک تلفظ‌های Malvarez شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/02/2015 Como siempre [es] Como siempre تلفظ 0 رأی
18/09/2011 Habanos [es] Habanos تلفظ 0 رأی
04/02/2011 profiero [es] profiero تلفظ 0 رأی
04/02/2011 moquegua [es] moquegua تلفظ 0 رأی
20/12/2010 velámenes [es] velámenes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] Juanjo Puigcorbé تلفظ 0 رأی
03/11/2010 de resultes de [ast] de resultes de تلفظ 1 رأی
03/11/2010 pela so parte [ast] pela so parte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] a preciu por cadún تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 d’una güeyada [ast] d’una güeyada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si ye posible [ast] si ye posible تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 llibremente [ast] llibremente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si pue ser [ast] si pue ser تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 si fuere posible [ast] si fuere posible تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 a sabiendes [ast] a sabiendes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al escuchu [ast] al escuchu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 col obxetu de [ast] col obxetu de تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al llau de [ast] al llau de تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al dellau [ast] al dellau تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al repectu [ast] al repectu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al retortoriu [ast] al retortoriu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 caquel [ast] caquel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 casimente [ast] casimente تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 enteraos [ast] enteraos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 metanos [ast] metanos تلفظ 0 رأی
03/11/2010 acolliñar [ast] acolliñar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 enteráu [ast] enteráu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 al redor [ast] al redor تلفظ 0 رأی
03/11/2010 recintu urbanu [ast] recintu urbanu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 recintu antiguu [ast] recintu antiguu تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Hola amigos de Forvo.
Soy natural de Ribadesella, en el Principado de Asturias.
Siempre me gustó hacer una utilización correcta del lenguaje.
Desde niño mis padres me obligaron a utilizar el Castellano en casa.
Sin embargo, en la calle utilizaba el Asturiano en su modalidad oriental.
Después marché a estudiar al otro extremo de Asturias, por lo que hube de aprender a usar también el Asturiano en su modalidad occidental.
Además, aprendí también expresarme en “Xíriga”, jerga gremial utilizada por los tejeros asturianos.
Entre mis aficiones destacan la arqueología, y el estudio de diversas manifestaciones folclóricas (Costumbres, leyendas...)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

Malvarez تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 5.540 (821 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6.023

رأی‌ها: 870 رأی

نمایش‌ها: 176.908


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 78

مکان بر اساس تلفظ ها: 75