کلمات تلفظ شده توسط Loco در فورو

کاربر: Loco مشترک تلفظ های Loco شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/11/2012 admiral [en] admiral تلفظ 0 رأی
30/11/2012 clawed [en] clawed تلفظ 0 رأی
30/11/2012 refile [en] refile تلفظ 0 رأی
30/11/2012 purporting [en] purporting تلفظ 0 رأی
17/10/2011 depositional [en] depositional تلفظ 0 رأی
17/10/2011 despoilment [en] despoilment تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2011 oversetting [en] oversetting تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2011 zippers [en] zippers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2011 habituating [en] habituating تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/09/2011 colors [en] colors تلفظ 0 رأی
21/09/2011 fighters [en] fighters تلفظ 0 رأی
21/09/2011 holdouts [en] holdouts تلفظ 0 رأی
21/09/2011 diagnostically [en] diagnostically تلفظ 0 رأی
21/09/2011 Amino acid [en] Amino acid تلفظ 0 رأی
10/05/2011 retroflection [en] retroflection تلفظ 0 رأی
15/01/2011 stairway [en] stairway تلفظ 0 رأی
21/12/2010 elatedness [en] elatedness تلفظ 0 رأی
21/12/2010 loftiness [en] loftiness تلفظ 0 رأی
21/12/2010 suspiciousness [en] suspiciousness تلفظ 0 رأی
21/12/2010 spiciness [en] spiciness تلفظ 0 رأی
21/12/2010 contemplativeness [en] contemplativeness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 vaingloriousness [en] vaingloriousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 irresponsiveness [en] irresponsiveness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 lasciviousness [en] lasciviousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 propitiousness [en] propitiousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 unruliness [en] unruliness تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/12/2010 prosperousness [en] prosperousness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 prudishness [en] prudishness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 boastfulness [en] boastfulness تلفظ 0 رأی
19/12/2010 faultfinding [en] faultfinding تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Loco تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 189 (60 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 44

رأی ها: 76 رأی

نمایش ها: 19.676


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.957

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.225