کلماتی که L3v3L در فوروو تلفظ کرده

کاربر: L3v3L مشترک تلفظ‌های L3v3L شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 Dark [en] Dark تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Light [en] Light تلفظ 2 رأی
04/04/2008 learn [en] learn تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 free [en] free تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 immediately [en] immediately تلفظ 2 رأی
04/04/2008 João [pt] João تلفظ 1 رأی
04/04/2008 pousada [pt] pousada تلفظ 0 رأی
04/04/2008 José Saramago [pt] José Saramago تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 croquete [pt] croquete تلفظ 0 رأی
04/04/2008 iogurte [pt] iogurte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Portugal [pt] Portugal تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

L3v3L تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 11 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 11.638


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.763

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.822