کلماتی که L3v3L در فوروو تلفظ کرده

کاربر: L3v3L مشترک تلفظ‌های L3v3L شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 João [pt] João تلفظ 1 رأی
04/04/2008 pousada [pt] pousada تلفظ 0 رأی
04/04/2008 José Saramago [pt] José Saramago تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 croquete [pt] croquete تلفظ 0 رأی
04/04/2008 iogurte [pt] iogurte تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 Portugal [pt] Portugal تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

L3v3L تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 6 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 4 رأی

نمایش‌ها: 11.904


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.713

مکان بر اساس تلفظ ها: 18.500