کلماتی که Korndrue در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Korndrue مشترک تلفظ‌های Korndrue شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/12/2012 MDR [fr] MDR تلفظ -2 رأی
06/12/2012 Mdr ! [fr] Mdr ! تلفظ 0 رأی
06/12/2012 pédé [fr] pédé تلفظ 0 رأی
06/12/2012 bonjour [fr] bonjour تلفظ -1 رأی
06/12/2012 simple comme bonjour [fr] simple comme bonjour تلفظ 0 رأی
06/12/2012 Μένανδρος, [grc] Μένανδρος, تلفظ 0 رأی
06/12/2012 putain [fr] putain تلفظ 2 رأی
06/12/2012 Arrêt maladie [fr] Arrêt maladie تلفظ 0 رأی
06/12/2012 M.Pokora [fr] M.Pokora تلفظ 0 رأی
06/12/2012 fanent [fr] fanent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/12/2012 dix-neuvième [fr] dix-neuvième تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

Korndrue تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 11 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 37

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 9.959


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.717

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.992