کلمات تلفظ شده توسط Kolonjano در فورو

کاربر: Kolonjano مشترک تلفظ های Kolonjano شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/07/2009 najtingalo [eo] najtingalo تلفظ رأی
18/07/2009 nazkataro [eo] nazkataro تلفظ رأی
18/07/2009 haŭtmakulo [eo] haŭtmakulo تلفظ رأی
18/07/2009 ĉerko [eo] ĉerko تلفظ رأی
16/07/2009 Wehrseifen [de] Wehrseifen تلفظ رأی
16/07/2009 Kuttenreich [de] Kuttenreich تلفظ رأی
16/07/2009 Fichter [de] Fichter تلفظ رأی
16/07/2009 Bruns [de] Bruns تلفظ رأی
16/07/2009 Feinäugle [de] Feinäugle تلفظ رأی
16/07/2009 Dintzner [de] Dintzner تلفظ رأی
16/07/2009 Eck [de] Eck تلفظ رأی
16/07/2009 freigebig [de] freigebig تلفظ رأی
16/07/2009 gefasst [de] gefasst تلفظ رأی
16/07/2009 Anschluss [de] Anschluss تلفظ رأی
16/07/2009 Ausschuss [de] Ausschuss تلفظ رأی
16/07/2009 gewiss [de] gewiss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/07/2009 bojkoti [eo] bojkoti تلفظ رأی
16/07/2009 skermisto [eo] skermisto تلفظ رأی
16/07/2009 verto [eo] verto تلفظ رأی
16/07/2009 akcipitro [eo] akcipitro تلفظ رأی
16/07/2009 utila [eo] utila تلفظ رأی
16/07/2009 nesto [eo] nesto تلفظ رأی
16/07/2009 danco [eo] danco تلفظ رأی
16/07/2009 agrikulturo [eo] agrikulturo تلفظ رأی
16/07/2009 transporto [eo] transporto تلفظ رأی
16/07/2009 hobio [eo] hobio تلفظ رأی
16/07/2009 edukado [eo] edukado تلفظ رأی
16/07/2009 ekonomio [eo] ekonomio تلفظ رأی
16/07/2009 filozofio [eo] filozofio تلفظ رأی
16/07/2009 historio [eo] historio تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

وب: http://www.blogger.com/profile/7917743

Kolonjano تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 438 (75 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 87 رأی

نمایش ها: 27.362


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.305

مکان بر اساس تلفظ ها: 573