کلماتی که Klaudi در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Klaudi مشترک تلفظ‌های Klaudi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2012 respirator [en] respirator تلفظ 2 رأی
09/02/2012 witty [en] witty تلفظ 1 رأی
09/02/2012 rightward [en] rightward تلفظ 0 رأی
09/02/2012 sitter [en] sitter تلفظ 0 رأی
09/02/2012 centerboard [en] centerboard تلفظ 0 رأی
09/02/2012 haughty [en] haughty تلفظ 0 رأی
09/02/2012 hatting [en] hatting تلفظ 0 رأی
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater تلفظ 0 رأی
09/02/2012 beater [en] beater تلفظ 0 رأی
09/02/2012 gradeability [en] gradeability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 bittered [en] bittered تلفظ 0 رأی
09/02/2012 affectivity [en] affectivity تلفظ 0 رأی
09/02/2012 affectability [en] affectability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 bettered [en] bettered تلفظ 0 رأی
09/02/2012 biter [en] biter تلفظ 0 رأی
09/02/2012 comparability [en] comparability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 outers [en] outers تلفظ 0 رأی
09/02/2012 answerability [en] answerability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable تلفظ 0 رأی
09/02/2012 taxability [en] taxability تلفظ 0 رأی
09/02/2012 permitting [en] permitting تلفظ 0 رأی
09/02/2012 knotting [en] knotting تلفظ 1 رأی
09/02/2012 metallically [en] metallically تلفظ 0 رأی
09/02/2012 mathematic [en] mathematic تلفظ 0 رأی
09/02/2012 fatty [en] fatty تلفظ 0 رأی
09/02/2012 portal [en] portal تلفظ 0 رأی
09/02/2012 morality [en] morality تلفظ 1 رأی
20/08/2011 warhead [en] warhead تلفظ 0 رأی
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh تلفظ 0 رأی
07/08/2011 billiards [en] billiards تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I'm a native English speaker from the midwestern U.S.. There is a local accent from my region, which is nasal-sounding on the vowels. It's spoken mainly among the older generation, but I try to avoid it!

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Klaudi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 302 (48 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.625

رأی‌ها: 78 رأی

نمایش‌ها: 47.486


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 211

مکان بر اساس تلفظ ها: 996