کلمات تلفظ شده توسط Klaudi در فورو

کاربر: Klaudi مشترک تلفظ های Klaudi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/02/2012 respirator [en] respirator تلفظ 1 رأی
09/02/2012 witty [en] witty تلفظ 0 رأی
09/02/2012 rightward [en] rightward تلفظ رأی
09/02/2012 sitter [en] sitter تلفظ رأی
09/02/2012 centerboard [en] centerboard تلفظ رأی
09/02/2012 haughty [en] haughty تلفظ -1 رأی
09/02/2012 hatting [en] hatting تلفظ رأی
09/02/2012 wife-beater [en] wife-beater تلفظ رأی
09/02/2012 beater [en] beater تلفظ رأی
09/02/2012 gradeability [en] gradeability تلفظ رأی
09/02/2012 bittered [en] bittered تلفظ رأی
09/02/2012 affectivity [en] affectivity تلفظ رأی
09/02/2012 affectability [en] affectability تلفظ رأی
09/02/2012 bettered [en] bettered تلفظ رأی
09/02/2012 biter [en] biter تلفظ رأی
09/02/2012 comparability [en] comparability تلفظ رأی
09/02/2012 outers [en] outers تلفظ رأی
09/02/2012 answerability [en] answerability تلفظ رأی
09/02/2012 unpardonable [en] unpardonable تلفظ رأی
09/02/2012 taxability [en] taxability تلفظ رأی
09/02/2012 permitting [en] permitting تلفظ رأی
09/02/2012 knotting [en] knotting تلفظ رأی
09/02/2012 metallically [en] metallically تلفظ رأی
09/02/2012 mathematic [en] mathematic تلفظ رأی
09/02/2012 fatty [en] fatty تلفظ رأی
09/02/2012 portal [en] portal تلفظ رأی
09/02/2012 morality [en] morality تلفظ 1 رأی
20/08/2011 warhead [en] warhead تلفظ رأی
12/08/2011 uh-hunh [en] uh-hunh تلفظ رأی
07/08/2011 billiards [en] billiards تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I'm a native English speaker from the midwestern U.S.. There is a local accent from my region, which is nasal-sounding on the vowels. It's spoken mainly among the older generation, but I try to avoid it!

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Klaudi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 316 (30 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.639

رأی ها: 48 رأی

نمایش ها: 32.968


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 173

مکان بر اساس تلفظ ها: 769