کلماتی که Kalira در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: Kalira مشترک تلفظ‌های Kalira شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/03/2012 copacetic [en] copacetic تلفظ 0 رأی
05/03/2012 commonality [en] commonality تلفظ 0 رأی
05/03/2012 microcirculatory [en] microcirculatory تلفظ 0 رأی
05/03/2012 The Three Musketeers [en] The Three Musketeers تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2012 centrifugation [en] centrifugation تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Kalira تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 95 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 25 رأی

نمایش‌ها: 18.287


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.282

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.661