کلمات تلفظ شده توسط Kalira در فورو صفحه 4.

کاربر: Kalira مشترک تلفظ های Kalira شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/03/2012 automaton [en] automaton تلفظ 1 رأی
05/03/2012 obumbrative [en] obumbrative تلفظ رأی
05/03/2012 copacetic [en] copacetic تلفظ رأی
05/03/2012 commonality [en] commonality تلفظ رأی
05/03/2012 microcirculatory [en] microcirculatory تلفظ رأی
05/03/2012 The Three Musketeers [en] The Three Musketeers تلفظ رأی
05/03/2012 centrifugation [en] centrifugation تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Kalira تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 97

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 9.788


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.340

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.130