کلمات تلفظ شده توسط Kalira در فورو صفحه 3.

کاربر: Kalira مشترک تلفظ های Kalira شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/03/2012 rescheduled [en] rescheduled تلفظ رأی
06/03/2012 Endocrinopathy [en] Endocrinopathy تلفظ رأی
06/03/2012 stigmatise [en] stigmatise تلفظ رأی
06/03/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious تلفظ 1 رأی
06/03/2012 Lotta [en] Lotta تلفظ رأی
06/03/2012 hospitalization [en] hospitalization تلفظ رأی
06/03/2012 unconcern [en] unconcern تلفظ رأی
06/03/2012 superimpose [en] superimpose تلفظ رأی
06/03/2012 auspice [en] auspice تلفظ رأی
06/03/2012 someday [en] someday تلفظ رأی
06/03/2012 substantially [en] substantially تلفظ رأی
06/03/2012 pneumatology [en] pneumatology تلفظ رأی
06/03/2012 exhortation [en] exhortation تلفظ رأی
06/03/2012 roofless [en] roofless تلفظ رأی
06/03/2012 medulla oblongata [en] medulla oblongata تلفظ رأی
06/03/2012 incentives [en] incentives تلفظ رأی
05/03/2012 apocryphal [en] apocryphal تلفظ رأی
05/03/2012 magnetic [en] magnetic تلفظ رأی
05/03/2012 asynchronously [en] asynchronously تلفظ رأی
05/03/2012 tourniquet [en] tourniquet تلفظ رأی
05/03/2012 beloved [en] beloved تلفظ رأی
05/03/2012 Nathan Fillion [en] Nathan Fillion تلفظ رأی
05/03/2012 tendons [en] tendons تلفظ رأی
05/03/2012 maturity [en] maturity تلفظ رأی
05/03/2012 adultery [en] adultery تلفظ 1 رأی
05/03/2012 fraternal [en] fraternal تلفظ 1 رأی
05/03/2012 maternal [en] maternal تلفظ رأی
05/03/2012 paternal [en] paternal تلفظ 1 رأی
05/03/2012 Falter [en] Falter تلفظ رأی
05/03/2012 tabloid [en] tabloid تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Kalira تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 97

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 9.872


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.312

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.148