کلمات تلفظ شده توسط Kalira در فورو

کاربر: Kalira مشترک تلفظ های Kalira شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/04/2012 intercept [en] intercept تلفظ رأی
27/04/2012 cross the Rubicon [en] cross the Rubicon تلفظ رأی
27/04/2012 astrolabe [en] astrolabe تلفظ رأی
27/04/2012 astrogeology [en] astrogeology تلفظ رأی
27/04/2012 Tinker Toys [en] Tinker Toys تلفظ رأی
27/04/2012 fetishization [en] fetishization تلفظ رأی
27/04/2012 democratization [en] democratization تلفظ رأی
10/03/2012 Arachnology [en] Arachnology تلفظ رأی
10/03/2012 portmanteau [en] portmanteau تلفظ 1 رأی
06/03/2012 codex [en] codex تلفظ رأی
06/03/2012 pirate [en] pirate تلفظ رأی
06/03/2012 Messenger [en] Messenger تلفظ رأی
06/03/2012 achoo [en] achoo تلفظ رأی
06/03/2012 serena [en] serena تلفظ رأی
06/03/2012 Serial [en] Serial تلفظ رأی
06/03/2012 serene [en] serene تلفظ رأی
06/03/2012 serenity [en] serenity تلفظ رأی
06/03/2012 commandeer [en] commandeer تلفظ رأی
06/03/2012 Kasey [en] Kasey تلفظ رأی
06/03/2012 flammable [en] flammable تلفظ رأی
06/03/2012 inflammatory [en] inflammatory تلفظ 2 رأی
06/03/2012 dare [en] dare تلفظ 1 رأی
06/03/2012 drum [en] drum تلفظ 1 رأی
06/03/2012 guitar [en] guitar تلفظ رأی
06/03/2012 xylophone [en] xylophone تلفظ رأی
06/03/2012 fjord [en] fjord تلفظ رأی
06/03/2012 dire [en] dire تلفظ رأی
06/03/2012 whistle [en] whistle تلفظ رأی
06/03/2012 relevance [en] relevance تلفظ رأی
06/03/2012 sneakiness [en] sneakiness تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm a fiction writer with a strong interest in the sciences when I'm not immersing myself in languages and etymology.

I grew up in the central United States, with occasional visits to family in London.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Kalira تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 97

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 9.859


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.347

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.149