کلمات تلفظ شده توسط JunkoHanabi در فورو

کاربر: JunkoHanabi مشترک تلفظ های JunkoHanabi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/11/2013 go-shokai shimasu [ja] go-shokai shimasu تلفظ رأی
28/11/2013 shokai [ja] shokai تلفظ رأی
28/11/2013 同性愛 [ja] 同性愛 تلفظ رأی
31/05/2013 ボクシング [ja] ボクシング تلفظ رأی
10/10/2012 [ja] 兵 تلفظ رأی
10/10/2012 ギニー [ja] ギニー تلفظ رأی
10/10/2012 Waseda Daigaku [ja] Waseda Daigaku تلفظ -1 رأی
10/10/2012 秘書 [ja] 秘書 تلفظ رأی
10/10/2012 スワン [ja] スワン تلفظ رأی
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける تلفظ رأی
09/10/2012 聖剣 [ja] 聖剣 تلفظ رأی
09/10/2012 リン [ja] リン تلفظ رأی
09/10/2012 狩る [ja] 狩る تلفظ رأی
09/10/2012 一間 [ja] 一間 تلفظ رأی
09/10/2012 ひく [ja] ひく تلفظ رأی
09/10/2012 おす [ja] おす تلفظ رأی
09/10/2012 ぬう [ja] ぬう تلفظ رأی
09/10/2012 野次馬 [ja] 野次馬 تلفظ رأی
09/10/2012 津々浦々 [ja] 津々浦々 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 離婚 [ja] 離婚 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 一万円 [ja] 一万円 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 叩く [ja] 叩く تلفظ رأی
09/10/2012 刺殺する [ja] 刺殺する تلفظ -1 رأی
09/10/2012 英 えい [ja] 英 えい تلفظ رأی
09/10/2012 掻く [ja] 掻く تلفظ رأی
09/10/2012 掘る [ja] 掘る تلفظ رأی
09/10/2012 甘酒 [ja] 甘酒 تلفظ رأی
09/10/2012 おちる [ja] おちる تلفظ رأی
09/10/2012 未だ [ja] 未だ تلفظ رأی
09/10/2012 おくる [ja] おくる تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I'm a woman of Italian origin (more precisely, I was born in Venice and my mum comes from Milan), but I live in Fukuoka since I was 3.
I spent three years in Shanghai (China).

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ژاپن

JunkoHanabi تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 172 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 8.970


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.841

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.326