کلماتی که JunkoHanabi در فوروو تلفظ کرده

کاربر: JunkoHanabi مشترک تلفظ‌های JunkoHanabi شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2014 そういや [ja] そういや تلفظ -1 رأی
29/04/2014 一部分 [ja] 一部分 تلفظ 0 رأی
29/04/2014 一挙に [ja] 一挙に تلفظ 0 رأی
29/04/2014 一概に [ja] 一概に تلفظ -1 رأی
29/04/2014 おしっこ [ja] おしっこ تلفظ -1 رأی
29/04/2014 一敗 [ja] 一敗 تلفظ -1 رأی
28/11/2013 go-shokai shimasu [ja] go-shokai shimasu تلفظ 0 رأی
28/11/2013 shokai [ja] shokai تلفظ 0 رأی
28/11/2013 同性愛 [ja] 同性愛 تلفظ 0 رأی
31/05/2013 ボクシング [ja] ボクシング تلفظ 0 رأی
10/10/2012 [ja] 兵 تلفظ 0 رأی
10/10/2012 ギニー [ja] ギニー تلفظ 0 رأی
10/10/2012 Waseda Daigaku [ja] Waseda Daigaku تلفظ -1 رأی
10/10/2012 秘書 [ja] 秘書 تلفظ 0 رأی
10/10/2012 スワン [ja] スワン تلفظ 0 رأی
10/10/2012 気を付ける [ja] 気を付ける تلفظ 0 رأی
09/10/2012 聖剣 [ja] 聖剣 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 リン [ja] リン تلفظ 0 رأی
09/10/2012 狩る [ja] 狩る تلفظ 0 رأی
09/10/2012 一間 [ja] 一間 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 ひく [ja] ひく تلفظ 0 رأی
09/10/2012 おす [ja] おす تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/10/2012 ぬう [ja] ぬう تلفظ 0 رأی
09/10/2012 野次馬 [ja] 野次馬 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 津々浦々 [ja] 津々浦々 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 離婚 [ja] 離婚 تلفظ -1 رأی
09/10/2012 一万円 [ja] 一万円 تلفظ 0 رأی
09/10/2012 叩く [ja] 叩く تلفظ 0 رأی
09/10/2012 刺殺する [ja] 刺殺する تلفظ -1 رأی
09/10/2012 英 (えい) [ja] 英 (えい) تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I'm a woman of Italian origin (more precisely, I was born in Venice and my mum comes from Milan), but I live in Fukuoka since I was 3.
I spent three years in Shanghai (China).

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ژاپن

JunkoHanabi تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 176 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 15.308


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.570

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.511