کلمات تلفظ شده توسط JunjouLover در فورو

کاربر: JunjouLover مشترک تلفظ های JunjouLover شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/05/2012 alabameño [es] alabameño تلفظ رأی
01/05/2012 exportación [es] exportación تلفظ رأی
01/05/2012 chinita [es] chinita تلفظ رأی
01/05/2012 frenos [es] frenos تلفظ رأی
12/03/2011 șaișpe [ro] șaișpe تلفظ رأی
12/03/2011 șaptișpe [ro] șaptișpe تلفظ رأی
12/03/2011 optșpe [ro] optșpe تلفظ رأی
12/03/2011 locuiesc [ro] locuiesc تلفظ رأی
12/03/2011 scrieți [ro] scrieți تلفظ رأی
12/03/2011 bună [ro] bună تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2011 nouășpe [ro] nouășpe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2011 niște [ro] niște تلفظ رأی
12/03/2011 stânga [ro] stânga تلفظ رأی
21/11/2010 măiastră [ro] măiastră تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 prielnic [ro] prielnic تلفظ رأی
14/11/2010 Nu face asta! [ro] Nu face asta! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 leac [ro] leac تلفظ رأی
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] Mi-e foame! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] Mi-e sete! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 loial [ro] loial تلفظ رأی
14/11/2010 neloial [ro] neloial تلفظ رأی
14/11/2010 integrat [ro] integrat تلفظ رأی
14/11/2010 incert [ro] incert تلفظ رأی
14/11/2010 incertitudine [ro] incertitudine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 castană [ro] castană تلفظ رأی
14/11/2010 castan [ro] castan تلفظ رأی
14/11/2010 poală [ro] poală تلفظ رأی
14/11/2010 insistență [ro] insistență تلفظ رأی
14/11/2010 rugăminte [ro] rugăminte تلفظ رأی
14/11/2010 pronunța [ro] pronunța تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

JunjouLover تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 138 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 10 رأی

نمایش ها: 7.115


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.586