کلماتی که JunjouLover در فوروو تلفظ کرده

کاربر: JunjouLover مشترک تلفظ‌های JunjouLover شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/05/2012 alabameño [es] alabameño تلفظ 0 رأی
01/05/2012 exportación [es] exportación تلفظ 0 رأی
01/05/2012 chinita [es] chinita تلفظ 0 رأی
01/05/2012 frenos [es] frenos تلفظ 0 رأی
12/03/2011 șaișpe [ro] șaișpe تلفظ 0 رأی
12/03/2011 șaptișpe [ro] șaptișpe تلفظ 0 رأی
12/03/2011 optșpe [ro] optșpe تلفظ 0 رأی
12/03/2011 locuiesc [ro] locuiesc تلفظ 0 رأی
12/03/2011 scrieți [ro] scrieți تلفظ 0 رأی
12/03/2011 bună [ro] bună تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2011 nouășpe [ro] nouășpe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/03/2011 niște [ro] niște تلفظ 0 رأی
12/03/2011 stânga [ro] stânga تلفظ 0 رأی
21/11/2010 măiastră [ro] măiastră تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 prielnic [ro] prielnic تلفظ 0 رأی
14/11/2010 Nu face asta! [ro] Nu face asta! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 leac [ro] leac تلفظ 0 رأی
14/11/2010 Mi-e foame! [ro] Mi-e foame! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 Mi-e sete! [ro] Mi-e sete! تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 loial [ro] loial تلفظ 0 رأی
14/11/2010 neloial [ro] neloial تلفظ 0 رأی
14/11/2010 integrat [ro] integrat تلفظ 0 رأی
14/11/2010 incert [ro] incert تلفظ 0 رأی
14/11/2010 incertitudine [ro] incertitudine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/11/2010 castană [ro] castană تلفظ 0 رأی
14/11/2010 castan [ro] castan تلفظ 0 رأی
14/11/2010 poală [ro] poală تلفظ 0 رأی
14/11/2010 insistență [ro] insistență تلفظ 0 رأی
14/11/2010 rugăminte [ro] rugăminte تلفظ 0 رأی
14/11/2010 pronunța [ro] pronunța تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

JunjouLover تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 138 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 9.941


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.922