کلماتی که JulietteFr در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: JulietteFr مشترک تلفظ‌های JulietteFr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon تلفظ 0 رأی
16/09/2013 futilités [fr] futilités تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fusette [fr] fusette تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium تلفظ 0 رأی
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder تلفظ 0 رأی
16/09/2013 furetage [fr] furetage تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frusques [fr] frusques تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fruité [fr] fruité تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frottement [fr] frottement تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissé [fr] froissé تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frontail [fr] frontail تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissant [fr] froissant تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fritons [fr] fritons تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissement [fr] froissement تلفظ 0 رأی
16/09/2013 froissable [fr] froissable تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frivolités [fr] frivolités تلفظ 0 رأی
16/09/2013 friterie [fr] friterie تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frissonnant [fr] frissonnant تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frissonnement [fr] frissonnement تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frisotter [fr] frisotter تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frisotté [fr] frisotté تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frigorification [fr] frigorification تلفظ 0 رأی
16/09/2013 fréon [fr] fréon تلفظ 0 رأی
16/09/2013 frictionné [fr] frictionné تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

JulietteFr تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 129

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 13 رأی

نمایش‌ها: 6.384


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.027

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.928