کلمات تلفظ شده توسط JulietteFr در فورو صفحه 2.

کاربر: JulietteFr مشترک تلفظ های JulietteFr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison تلفظ رأی
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité تلفظ رأی
16/09/2013 frusques [fr] frusques تلفظ رأی
16/09/2013 fruité [fr] fruité تلفظ رأی
16/09/2013 frottement [fr] frottement تلفظ رأی
16/09/2013 froissé [fr] froissé تلفظ رأی
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier تلفظ رأی
16/09/2013 frontail [fr] frontail تلفظ رأی
16/09/2013 froissant [fr] froissant تلفظ رأی
16/09/2013 fritons [fr] fritons تلفظ رأی
16/09/2013 froissement [fr] froissement تلفظ رأی
16/09/2013 froissable [fr] froissable تلفظ رأی
16/09/2013 frivolités [fr] frivolités تلفظ رأی
16/09/2013 friterie [fr] friterie تلفظ رأی
16/09/2013 frissonnant [fr] frissonnant تلفظ رأی
16/09/2013 frissonnement [fr] frissonnement تلفظ رأی
16/09/2013 frisotter [fr] frisotter تلفظ رأی
16/09/2013 frisotté [fr] frisotté تلفظ رأی
16/09/2013 frigorification [fr] frigorification تلفظ رأی
16/09/2013 fréon [fr] fréon تلفظ رأی
16/09/2013 frictionné [fr] frictionné تلفظ 1 رأی
16/09/2013 frappement [fr] frappement تلفظ رأی
16/09/2013 freiné [fr] freiné تلفظ 1 رأی
16/09/2013 fraternel [fr] fraternel تلفظ رأی
16/09/2013 franquiste [fr] franquiste تلفظ رأی
16/09/2013 franquette [fr] franquette تلفظ رأی
16/09/2013 frangipanier [fr] frangipanier تلفظ رأی
16/09/2013 épidémiologiste [fr] épidémiologiste تلفظ رأی
16/09/2013 épidémiologique [fr] épidémiologique تلفظ رأی
16/09/2013 épicurien [fr] épicurien تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

JulietteFr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 121

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 3.197


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.506

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.765