کلماتی که JulietteFr در فوروو تلفظ کرده

کاربر: JulietteFr مشترک تلفظ‌های JulietteFr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/12/2014 extorsion de fonds [fr] extorsion de fonds تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Gilois [fr] Gilois تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Caps de Virginie [fr] Caps de Virginie تلفظ 0 رأی
11/12/2014 La Bourboule [fr] La Bourboule تلفظ 0 رأی
11/12/2014 homographes [fr] homographes تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Pompée [fr] Pompée تلفظ 0 رأی
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] Gigny-sur-Saône تلفظ 0 رأی
05/08/2014 moujik [fr] moujik تلفظ 0 رأی
05/08/2014 pyrophore [fr] pyrophore تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Croisilles [fr] Croisilles تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Ondefontaine [fr] Ondefontaine تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] Forêt L'Évêque تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Domjean [fr] Domjean تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Contrières [fr] Contrières تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Fermanville [fr] Fermanville تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Montigny [fr] Montigny تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Argences [fr] Argences تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Coutances [fr] Coutances تلفظ 0 رأی
18/09/2013 peaux [fr] peaux تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Morsalines [fr] Morsalines تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Videcosville [fr] Videcosville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Saussemesnil [fr] Saussemesnil تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] Teurthéville-Bocage تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Tamerville [fr] Tamerville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Le Rozel [fr] Le Rozel تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Surtainville [fr] Surtainville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Négreville [fr] Négreville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Huberville [fr] Huberville تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] Cambes-en-Plaine تلفظ 0 رأی
16/09/2013 épeire [fr] épeire تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

JulietteFr تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 129

واژگان افزوده شده: 5

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 6.059


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 9.682

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.905