کلمات تلفظ شده توسط JulietteFr در فورو

کاربر: JulietteFr مشترک تلفظ های JulietteFr شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/09/2013 Croisilles [fr] Croisilles تلفظ رأی
27/09/2013 Ondefontaine [fr] Ondefontaine تلفظ رأی
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] Forêt L'Évêque تلفظ رأی
27/09/2013 Domjean [fr] Domjean تلفظ رأی
27/09/2013 Contrières [fr] Contrières تلفظ رأی
20/09/2013 Fermanville [fr] Fermanville تلفظ رأی
20/09/2013 Montigny [fr] Montigny تلفظ رأی
18/09/2013 Argences [fr] Argences تلفظ رأی
18/09/2013 Coutances [fr] Coutances تلفظ رأی
18/09/2013 peaux [fr] peaux تلفظ رأی
16/09/2013 Morsalines [fr] Morsalines تلفظ رأی
16/09/2013 Videcosville [fr] Videcosville تلفظ رأی
16/09/2013 Saussemesnil [fr] Saussemesnil تلفظ رأی
16/09/2013 Teurthéville-Bocage [fr] Teurthéville-Bocage تلفظ رأی
16/09/2013 Tamerville [fr] Tamerville تلفظ رأی
16/09/2013 Le Rozel [fr] Le Rozel تلفظ رأی
16/09/2013 Surtainville [fr] Surtainville تلفظ رأی
16/09/2013 Négreville [fr] Négreville تلفظ رأی
16/09/2013 Huberville [fr] Huberville تلفظ رأی
16/09/2013 Cambes-en-Plaine [fr] Cambes-en-Plaine تلفظ رأی
16/09/2013 épeire [fr] épeire تلفظ رأی
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche تلفظ رأی
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon تلفظ رأی
16/09/2013 futilités [fr] futilités تلفظ رأی
16/09/2013 fusette [fr] fusette تلفظ رأی
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité تلفظ رأی
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité تلفظ رأی
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium تلفظ رأی
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder تلفظ رأی
16/09/2013 furetage [fr] furetage تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

JulietteFr تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 121

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 3.218


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.636

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.765