دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/01/2015 le moyne [fr] le moyne تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Biarne [fr] Biarne تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Biard [fr] Biard تلفظ 0 رأی
30/01/2015 princeps [fr] princeps تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Biarre [fr] Biarre تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Bignicourt-sur-Saulx [fr] Bignicourt-sur-Saulx تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Albert Treint [fr] Albert Treint تلفظ 0 رأی
30/01/2015 Euseigne [fr] Euseigne تلفظ 0 رأی
30/01/2015 capot de voiture [fr] capot de voiture تلفظ 0 رأی
11/12/2014 extorsion de fonds [fr] extorsion de fonds تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Gilois [fr] Gilois تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Caps de Virginie [fr] Caps de Virginie تلفظ 1 رأی
11/12/2014 La Bourboule [fr] La Bourboule تلفظ 0 رأی
11/12/2014 homographes [fr] homographes تلفظ 0 رأی
11/12/2014 Pompée [fr] Pompée تلفظ 0 رأی
18/08/2014 Gigny-sur-Saône [fr] Gigny-sur-Saône تلفظ 0 رأی
05/08/2014 moujik [fr] moujik تلفظ 0 رأی
05/08/2014 pyrophore [fr] pyrophore تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Croisilles [fr] Croisilles تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Ondefontaine [fr] Ondefontaine تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Forêt L'Évêque [fr] Forêt L'Évêque تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Domjean [fr] Domjean تلفظ 0 رأی
27/09/2013 Contrières [fr] Contrières تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Fermanville [fr] Fermanville تلفظ 0 رأی
20/09/2013 Montigny [fr] Montigny تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Argences [fr] Argences تلفظ 0 رأی
18/09/2013 Coutances [fr] Coutances تلفظ 0 رأی
18/09/2013 peaux [fr] peaux تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Morsalines [fr] Morsalines تلفظ 0 رأی
16/09/2013 Videcosville [fr] Videcosville تلفظ 0 رأی