کلمات تلفظ شده توسط JohannaGeisel در فورو

کاربر: JohannaGeisel مشترک تلفظ های JohannaGeisel شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/10/2011 Mechatronik [de] Mechatronik تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/10/2011 Stilelement [de] Stilelement تلفظ رأی
10/10/2011 Fachjargon [de] Fachjargon تلفظ رأی
10/10/2011 Eurythmielehrer [de] Eurythmielehrer تلفظ رأی
10/10/2011 Verunglimpfung [de] Verunglimpfung تلفظ رأی
10/10/2011 durchjagen [de] durchjagen تلفظ رأی
10/10/2011 Denkart [de] Denkart تلفظ رأی
10/10/2011 Urheberrechtsgesetz [de] Urheberrechtsgesetz تلفظ رأی
10/10/2011 hinhängen [de] hinhängen تلفظ رأی
10/10/2011 Onomatopoesie [de] Onomatopoesie تلفظ رأی
10/10/2011 gestaltlos [de] gestaltlos تلفظ رأی
10/10/2011 Millionärsehepaar [de] Millionärsehepaar تلفظ رأی
10/10/2011 Perpendikel [de] Perpendikel تلفظ رأی
10/10/2011 Missbildung [de] Missbildung تلفظ رأی
10/10/2011 zusammenwürfeln [de] zusammenwürfeln تلفظ رأی
10/10/2011 gepfuscht [de] gepfuscht تلفظ رأی
10/10/2011 aufmuntern [de] aufmuntern تلفظ رأی
10/10/2011 formreich [de] formreich تلفظ رأی
10/10/2011 Zeichentalent [de] Zeichentalent تلفظ رأی
10/10/2011 Popularphilosophie [de] Popularphilosophie تلفظ رأی
10/10/2011 anderthalbjährig [de] anderthalbjährig تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

JohannaGeisel تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 21 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.398


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15.322

مکان بر اساس تلفظ ها: 6.951